Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1. februar 2018.

POSLOVNI FORUM SLOVENIJA - SRBIJA


 
   
Privredna komora Srbije organizuje, u saradnji sa Gospodarskom zbornicom Slovenije, Poslovni forum Slovenija – Srbija koji će se održati u Ljubljani na marginama četvrte zajedničke sednice vlada Republike Slovenije i Republike Srbije, uz učešće privrednika obe strane.

Na kraju plenarnog dela Foruma obratiće se premijeri Vlade Republike Slovenije Miro Cerar i Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. U radnom delu Foruma biće realizovani B2B susreti privrednika.

Učešće je neophodno potvrditi najkasnije do srede, 24. januara 2018. godine slanjem popunjenog prijavnog lista na e-mail: marko.mandic@pks.rs.
Kontakt: Marko Mandić,tel: 011 4149 479, e-mail: marko.mandic@pks.rs i Dragana Živković, tel: 011 4149 614, e-mail: dragana.zivkovic@pks.rs          slovenačke kompanije   

Komentari
(0)

5. februar 2018.

KONKURS ZA NAJBOLJU BIZNIS IDEJU U 2018. GODINI

Upravni odbor Fondacije za mlade talente grada Beograda i Savet za zapošljavanje Grada Beograda

objavljuju

KONKURS ZA NAJBOLJU BIZNIS IDEJU U 2018. GODINI

Prijava na Konkurs podnosi se u prostorijama Fondacije (Beograd, Trg Nikole Pašića br. 6) najkasnije do 5. februara 2018. godine do 15:00 časova.
Tekst konkursa i propratnu dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde:
Tekst konkursa
Obaveštenje o obradi podataka  Prijavni obrazac

Komentari
(0)

20. februar 2018.

KONKURS ZA NAGRADU GRADA BEOGRADA

Grad Beograd je raspisao konkurs za dodelu Nagrade grada Beograda, a rok za podnošenje predloga je 20. februar. Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Odbor koji je obrazovala Skupština Grada Beograda, a predlozi se dostavljaju pisarnici Gradske uprave Grada Beograda – Sekretarijatu za skupštinske poslove i propise, Trg Nikole Pašića 6. Nagrada grada Beograda je priznanje koje se dodeljuje za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u umetnosti, nauci, medicini, arhitekturi i urbanizmu, poljoprivredi, novinarstvu, obrazovanju, sportu i zaštiti životne sredine.

Više o uslovima za podnošenje predloga zainteresovani mogu videti na zvaničnom sajtu Grada Beograda, u rubrici „Gradski oglasi i konkursi”.


Komentari
(0)

21. februar 2018.

SAJAM ZAPOŠLJAVANJA I PRAKSE U BEOGRADU


 

Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala za grad Beograd u saradnji sa Sekretarijatom za privredu grada Beograda, Savetom za zapošljavanje grada Beograda i PKS-PK Beograda, organizuje Beogradski sajam zapošljavanja i praksi 21. februara 2018. godine u Domu omladine Beograda – Makedonska 22.

Predviđeno trajanje sajma je od 10:00 do 16:00 časova.


Komentari
(0)

26. februar 2018.

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije.
Čitko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati – Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava”, preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

Zahtev se podnosi u roku od 25. decembra 2017. godine do 26. februara 2018. godine.

Kompletan tekst javnog poziva i pravilnik, možete preuzeti u prilogu.

Pravilnik

Izmene i dopune Pravilnika


Komentari
(0)

usvojen na sednici Skupštine grada Beograda održanoj dana 21.12.2017. godine.


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANjA JEDINSTVENE ČLANARINE I
FINANSIRANjU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI


Komentari
(0)