Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

23. jun 2018.

PORESKE OBAVEZE STAMBENIH ZAJEDNICA I PRAVNI ASPEKT UPRAVLJANJA

Seminar Poreske obaveze stambenih zajednica i pravni aspekt upravljanja biće održan u subotu, 23. juna 2018. godine, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, sala 2, od 10 do 14 sati.

Predavači: Snežana Matejić  i Marko Arsenijević
Kotizacija: 4.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).  

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs      

Komentari
(0)

27. jun 2018.

SEMINAR: ISO  45001:2018 – SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU – ZAHTEVI SA UPUTSTVOM ZA KORIŠĆENJE

U Privrednoj komori Srbije će biti održan seminar ISO  45001:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, namenjen svima koji žele da primene ili su već primenili sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u svom poslovanju.

Predavač: Jovana Zečević, ekspert u oblasti sertifikacije, SGS Beograd.
Kotizacija
: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Dodatne informacije: Centar za edukaciju Privredne komore Srbije, tel. (+381 11) 3300 949, 3300 946, e-mail: edukacija@pks.rs    


Komentari
(0)

1. septembar 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905. 

Komentari
(0)

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANjA JEDINSTVENE ČLANARINE I
FINANSIRANjU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI


Komentari
(0)