Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom Privredna komora Srbije

objavljuje

K   O   N   K   U   R   S

za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Srbije

Nagrade za doktorske disertacije studenata fakulteta u školskoj 2016/2017. godini (radovi odbranjeni u periodu od 1.10.2016. do 30.09.2017. godine), sa temama iz oblasti privrede.

Dodeljuje se do 10 nagrada za doktorske disertacije.

Predloge za nagrade podnosi fakultet. Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu mogu pokrenuti  institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.

Kontakt telefoni: 011 26 42 774, 064 87 60 181 i 064 87 60 121.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 24. maja 2018. godine Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda.

Nagrade se dodeljuju u vidu diploma i novčanih nagrada. Odluke o dodeli nagrada donose odgovarajući žiriji. Načini podnošenja prijava i sadržaj određeni su pravilnicima za dodelu nagrada koji se, kao i sve potrebne informacije, mogu  dobiti u Privrednoj komori Srbije-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, ili preko navedenih brojeva telefona. Odluka i kriterijum    


Komentari
(0)

1. jun 2018.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Učestvujte u kampanji PKS u 2018. Pošaljite nam svoju priču.
Ukoliko ste već uspešan preduzetnik ili imate kompaniju i razvijen biznis, ispričajte nam o svom uspehu.
Dužina teksta sa visokokvalitetnim fotografijama trebalo bi da bude do 2.500 karaktera (jedna i po stranica A4 formata).
Možete nam poslati i video priču (format MP4, AVI, dužina do 1 minuta)
Potrudićemo se da Vaša priča bude što vidljivija i ispričana na najbolji način.  
Priče u pisanoj ili video formi možete slati mejlom na: uspesneprice@pks.rs

Kontakt telefon: 011 33 00 905. 

Komentari
(0)

ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANjA JEDINSTVENE ČLANARINE I
FINANSIRANjU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI


Komentari
(0)