Berza otpada
"BERZA OTPADA", ekološki projekat Privredne komore Beograda, je mesto na kome se susreću ponuda i tražnja svih vrsta otpadnih materijala / sekundarnih sirovina koje mogu poslužiti kao sirovine za dalju proizvodnju. Klasifikacija korisnog otpada izvršena je prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS, br. 36/2009) i Pravilniku o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina (Sl. Glasnik RS, br. 55/2001)
  


Pretraživanje i postavljanje oglasa na Berzu otpada je BESPLATNO !

   *** Privredna komora Beograda zadržava pravo da ne objavi prijavljeni oglas na Berzu Otpada ukoliko je on neprimerenog sadržaja i ne preuzima odgovornost za tačnost, istinitost i potpunost podataka navedenih u oglasima.
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat