Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

16. septembar 2017.

POSLOVNI FORUM "DANI PEKINGA U BEOGRADU"

          

U okviru kulturno-privredne manifestacije "Dani Pekinga u Beogradu", Grad Beograd i Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, u saradnji sa Gradom Pekingom, Biroom za promociju investicija Pekinga i Privrednom komorom Pekinga, organizuju poslovni forum i poslovne susrete kineskih i srpskih privrednika, 16. septembra 2017. godine, u Sava Centru, sa početkom u 14 časova.
Cilj poslovnog foruma je uspostavljanje dugoročne i uspešne saradnje privrednika dveju zemalja. Jačanje starih i uspostavljanje novih kontakata kineskih i srpskih predstavnika privrede doprineće razvoju bilateralne privredne saradnje kako Beograda i Pekinga, tako i Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

Pozivamo vas da učestvujete na poslovnom forumu i poslovnim susretima kineskih i srpskih privrednika.

Sve zainteresovane privrednike molimo da popunjeni registracioni formular dostave na elektronsku poštu centareoi@pks.rs , najkasnije do petka, 8. septembra 2017. godine.    

Komentari
(0)

15. septembar 2017.

SRBIJA, ZEMLJA USPEŠNIH PRIČA

Privredna komora Srbije poziva privrednike i predstavnike kompanija koji već imaju razvijen biznis i uspešno posluju da pošalju priču o svom uspehu i uz podršku PKS promovišu svoju kompaniju, unaprede poslovanje i podstaknu sve one koji razmišljaju da počnu sopstveni posao.
"Uspešna priča" o kompaniji iz ugla vlasnika i menadžera, od izazova na samom početku, razvijanja biznisa, do rezultata i planova za dalje poslovanje, predstavlja podstrek i inspiraciju, poziv na povezivanje i partnerstvo i mogućnost za unapređenje poslovanja.
Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Najuspešnije kompanije, pojedince i proizvode promovisaćemo koristeći sve raspoložive kanale komunikacije.
Pozivamo privrednike da se povežu, iskoriste podršku PKS i unaprede poslovanje.
Priče u pisanoj ili video formi dostavljaju se mejlom na: uspesneprice@pks.rs
Kontakt telefon: 011 33 00 905.


Komentari
(0)

1. septembar 2017.

OBJAVLJENI KONKURSI FONDA ZA INOVACINU DELATNOST

Fond za inovacionu delatnost objavio je pozive Programa ranog razvoja i Programa sufinasiranja inovacija

Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine.  

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od 80.000 evra za projekte u trajanju do jedne godine. Najmanje 15 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. 

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija pokriva najviše 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, i do 60 odsto za srednja preduzeća. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći 300.000 evra, a projekat u okviru ovog programa može trajati najduže dve godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2017. godine do 15 časova.

Više informacija na web strani www.inovacionifond.rs 


Komentari
(0)

MESEČNI PREGLED IZMENJENIH PROPISA

Mesečni pregled propisa Centra za privredna pitanja
Privredne komore Srbije

MART 2017.

JANUAR 2017.


Komentari
(0)

ANKETA

NAMENJENA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I PREDUZETNICIMA ZAINTERESOVANIM ZA
MEĐUNARODNU PRIVREDNU SARADNJU


Komentari
(0)

ODLUKA

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2017. GODINI


Komentari
(0)