Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


7-9. jun 2017.

KONFERENCIJA AMP 2017.

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda organizuju konferenciju

USA – EU – Far East – Serbia
Conference on Advanced Manufacturing Technology Program

koja će biti održana od 7. do 9. juna 2017. godine na Mašinskom fakultetu.

Cilj održavanja konferencije je da okupi na jednom mestu sve relevantne aktere radi sagledavanja svih izazova i novih mogućnosti koje pruža implementacija modela Industry 4.0. Prvi korak u realizaciji ovog koncepta predstavlja sveobuhvatna analiza stanja i iskustava vodećih zemalja, stoga je od velikog značaja što će ovakvom skupu prisustvovati veliki broj eminentnih stranih i domaćih eksperata za tehnološki, industrijski razvoj, politiku i strategiju, čija bi  izlaganja i sugestije trebalo da posluže kao polazni okvir nove industrijske politike Srbije.

Detaljnije informacije se mogu naći na zvaničnom sajtu Konferencije.