Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom
1. septembar 2017. OBJAVLJENI KONKURSI FONDA ZA INOVACINU DELATNOST

Fond za inovacionu delatnost objavio je pozive Programa ranog razvoja i Programa sufinasiranja inovacija

Program ranog razvoja namenjen je privatnim mikro i malim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu, i koja imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine. 

Cilj Programa je da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje startap i/ili spinof kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju.

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja mogu pokriti najviše 85 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta i ukupni iznos finansiranja od strane Fonda ne može biti veći od 80.000 evra za projekte u trajanju do jedne godine. Najmanje 15 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisno od Fonda.

Program sufinansiranja inovacija namenjen je preduzećima kojima su potrebna znatna finansijska sredstva za realizaciju razvojnog ciklusa tehnoloških inovacija i pokrivanje visokih troškova za prenos istraživanja u komercijalno održiv proizvod. Projekat koji preduzeće prijavljuje može doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i iz bilo kog industrijskog sektora.

Sredstva koja Fond dodeljuje u okviru Programa sufinansiranja inovacija pokriva najviše 70 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća, i do 60 odsto za srednja preduzeća. Iznos koji dodeljuje Fond ne može preći 300.000 evra, a projekat u okviru ovog programa može trajati najduže dve godine.

Sufinansiranje od najmanje 30 odsto ukupno odobrenog budžeta projekta za mikro i mala preduzeća i 40 odsto za srednja preduzeća mora da obezbedi podnosilac prijave iz drugih privatnih izvora nezavisnih od Fonda.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1. septembar 2017. godine do 15 časova.

Više informacija na web strani www.inovacionifond.rs