Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. jul 2017.

 NA SEMINARU "JAVNE NABAVKE U PRIVREDI" PREDSTAVNICI PRIVREDE, PONUĐAČI I NARUČIOCI

Seminar "Javne nabavke u privredi", koji je održan u PKS-Privrednoj komori Beograda, bio je odlična prilika za okupljanje predstavnika privrede, ponuđača i naručilaca.
Učesnici su se upoznali o pravima ponuđača u postupku javne nabavke, problemima vezanim za dodatne uslove i kriterijume za dodelu ugovora i podizvođačku i konzorcijsku ponudu.
Predavači Marija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda i Jasmina Milenković, član Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, govorile su i o stavovima Republičke komisije u vezi sa neuobičajeno niskom cenom u postupku javne nabavke, problemima u vezi sa javnim nabavkama osiguranja, pregovaračkom pozicijom Republike Srbije za pristupanje EU i pregovorima o poglavlju 5 – Javne nabavke, kao i stavovima i praksom naručioca i Republičke komisije u vezi sa rešavanjem dilema kod sprovođenja postupka javne nabavke, stručne ocene ponuda, dodele ugovora i zaštite prava ponuđača.