Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

11. oktobar - 16. decembar 20017.

OBUKA ZA WEB DIZAJNERA

Za one koji žele da se bave najtraženijim zanimanjima današnjice u oblasti informacionih tehnologija ovo je pravi trenutak. Ovaj visoko kvalitetni interaktivni program, sa fondom 60 časova i dinamikom od 2 puta 3 časa nedeljno, će vas na pravi način pripremiti za zvanje web dizajnera. Program organizujemo u saradnji sa kompanijom Teletrader.

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa stručnom terminologijom koja se koristi u kreiranju statičkih Web sajtova. Detaljno upoznavanje sa jezikom HTML (HTML4 i HTML5), sintaksom i strukturom CSS-a i njihovom integracijom polaznike priprema za kreiranje realnih i komercijalnih statičkih Web sajtova.