Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


28. oktobar - 2. decembar 2017.

ŠKOLA DIGITALNOG MARKETINGA 2.0 - 45 SATI AKTIVNOG UČENJA

Cilj seminara je što bolje razumevanje koncepta digitalnog marketinga i osposobljavanje za primenu različitih alata u svrhu oglašavanja. Polaznici će nakon obuke razumeti kada i zašto se neki alat upotrebljava i kako da mere efekte marketing kampanje.

Seminar je namenjen zaposlenima u marketing odeljenjima, malim i srednim privrednim društvima i preduzetnicima, kao i svima onima koji imaju potrebu za oglašavanjem na internetu.

Škola marketinga obradiće sledeće teme: postavka i razumevanje digitalnog marketinga za bolju konverziju, analitika digitalnog marketinga za merenje i izveštavanje, Google Adwords, Email marketing, Facebook oglašavanje, Instagram oglašavanje, LinkedIn kao marketing alat.

Predavači: Svetozar Krunić, marketing menadžer u Infostudu, zadužen za on-line marketing i Martina Anđelković, internet marketing menadžer.