Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

UKUPNA PROCENJENA VREDNOST JAVNIH NABAVKI JKP GSP "BEOGRAD" U 2018. GODINI
PREKO 11 MILIJARDI DINARA

Privredna komora Srbije-Privredna komora Beograda, u saradnji sa javnim gradskim preduzećima, već nekoliko godina organizuje prezentacije plana javnih nabavki na kojima učestvuju domaća privredna društva, sa ciljem da se unapredi i ostvari bolja veza sa javnim preduzećima, a sistem javnih nabavki učini još efikasnijim, pristupačnijim i transparentnijim.

Privrednici su danas imali priliku da se upoznaju sa planom javnih nabavki JKP GSP "Beograd" u 2018. godini i da neposredno od naručioca dobiju što više informacija kako bi se uspešno pripremili za tender.

Direktorka OJ "Investicije" JKP GSP "Beograd", Tijana Terzić rekla je da je za ovu godinu ukupna procenjena vrednost javnih nabavki ovog preduzeća preko 11 milijardi dinara, izražena bez PDV-a. Plan javnih nabavki za 2018. godinu sadrži ukupno 357 pozicija, od toga 191 pozicija su dobra koja učestvuju sa preko 9 milijardi i 700 miliona dinara i najveći procenat u ovom udelu nosi pogonsko gorivo, 133 usluge i 33 pozicije su radovi.

"Imajući u vidu heterogeni vozni park i podatak da preduzeće poseduje vozila koja su starija od 10 godina prioritet i najveći broj pozicija u planu se odnosi na nabavku novih rezervnih delova, na usluge popravke rezervnih delova, prvenstveno za autobuse, trolejbuse, tramvaje, a delom za putnička, teretna vozila, mehanizaciju", rekla je Terzić.

Velimir Radojević, koordinator industrije PKS-Privredne komore Beograda je rekao da su prezentacije plana javnih nabavki nastavak dugogodišnje dobre saradnje Komore i gradskih preduzeća i da se na ovaj način privrednim društvima omogućava direktniji i detaljniji uvid u tendere, kako bi se blagovremeno pripremili za učešće na konkursima.

"Dosadašnja praksa je pokazala da su ovakvi skupovi korisni za obe strane, i za preduzeća koja raspisuju i za privredna društva koja konkurišu na tender, jer se mogu čuti saveti, primedbe i sugestije, a sve u cilju unapređenja i pojednostavljenja cele procedure, od raspisivanja javnih nabavki do realizacije poslova", zaključio je Radojević.