Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


3. april 2018.

RADIONICA: IZAZOVI REALIZACIJE UČENЈA KROZ RAD 

Radionica je u Tršiću okupila zainteresovane kompanije lozničkog regiona kako bi se upoznale sa projektom Learning by Doing i mogućnostima koje pruža sistemom dualnog obrazovanja.
Od strane NSZ predstavlјena je struktura nezaposlenih ovog regiona i zanimanja koja nedostaju na tržištu rada. Predstavnici kompanija uklјučenih u stručnu praksu učenika preneli su svoja iskustva u sprovođenju praktične nastave i dali konkretne predloge kako se može unaprediti saradnja kompanija i stručnih škola.
Primeri dobre prakse kompanija EP-BELT, LOZNICA-ELEKTRO i Radaljac Company, koje imaju odličnu saradnju sa školama i u kontinuitetu prihvataju učenike za praksu, bili su inspirativni za sve prisutne.