Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


17. april 2018.

 

PREZENTACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ZA 2018. GODINU

  


 

PKS-Privredna komora Beograda i JKP "Beogradske elektrane" organizuju prezentaciju plana javnih nabavki JKP "Beogradske elektrane" za 2018. godinu, u utorak, 17. aprila 2018. godine sa početkom u 13:00 časova, u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, IV sprat, sala 402.

Privredna društva i preduzetnici imaće priliku da se upoznaju sa javnim nabavkama koje će JKP „Beogradske elektrane“ raspisati tokom 2018. godine. Predmet javnih nabavki JKP „Beogradske elektrane“ su dobra (uređaji za čišćenje kotlovskih cevi, ručne i elektromotorne dizalice, vilјuškari, aparati za hemijsku laboratoriju, kontejneri za komunalni otpad, putnička i teretna vozila, građevinske skele, creva za posebne namene, zaptivni materijali, žičani i vijačni proizvodi, elektromaterijal i rezervni delovi…), usluge (transportne, mehaničko čišćenje kotlova i dimnih kanala, održavanje gasnih instalacija, održavanje i servisiranje gasnih kondenzacionih kotlova, servis i ispitivanje opreme, baždarenje rezervoara, izrada tehničke dokumentacije…) i radovi koji su u vezi sa osnovnom delatnošću JKP „Beogradske elektrane“.

Cilј prezentacije je omogućiti zainteresovanim privrednim subjektima da se na osnovu plana i programa javnih nabavki blagovremeno i adekvatno pripreme za učešće na tenderima.

Za dodatne informacije i prijavu učešća kontakt osoba je Jelena Marković, samostalni stručni saradnik za industriju PKS-PK Beograda, telefon: +381 (0)11 2642 774, mejl adresa: jelena.markovic@pks.rs .