Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PODRŠKA EVROKOMORA REGIONALNOJ  SARADNJI NA ZAPADNOM BALKANU

Evrokomore (Eurochambers) i Privredna komora Austrije pružiće punu podršku projektima Komorskog investicionog  foruma za jačanje regionalne saradnje i čvršće povezivanje poslovnih zajednica na Zapadnom Balkanu, kao jednom od osnovnih preduslova na putu regiona ka Evropskoj uniji, najavio je Kristof Lajtl, prvi čovek evropskih i austrijske komore danas u Podgorici, na zasedanju Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke.


Lajtl je učesnicima skupa preneo poruku Johanesa Hana, evropskog komesara za proširenje, o značaju angažovanja komora u razvoju međusobne trgovine u regionu, privlačenju investicija I procesu digitalizacije radi integracije poslovne zajednice Zapadnog Balkana u EU. Potpredsednik Evropkomore Volfgang Grenke istakao je ulogu dualnog, stručnog obrazovanja u smanjenju nezaposlenosti, pre svega, mladih.

Po rečima Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije (PKS) i predsednika Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma, zajednička regionalna komora sa sedištem u Trstu u narednom periodu, kroz svoje projekte kreiraće čitav set novih usluga i proizvoda - alata za podršku kompanijama članicama. To će kako kaže, posebno malim i srednjim preduzećima obezbediti bolji pristup finansijama, pomoći da više proizvode i izvoze, da više međusobno trguju, ali  i da se bolje povezuju i stvaraju regionalne lance konkurentne na međunarodnom tržištu.

„Prvi zajednički proizvod zajedničke regionalne komore - online investiciona platforma, lansirana u februaru u Londonu, u narednom  periodu biće obogaćena novim sadržajima, kao što su baze podataka o regionalnim investicionim projektima i  dobavljačima  iz regiona, redovne šestomesečne  analize regulatornog okvira i poslovnog ambijenta iz ugla privrede, informacije  o  predloženim i realizovanim inicijativama vladama za otklanjanje necarinskih barijera i usklađivanje nacionalnih regulativa“, izjavio je Čadež.

Projekti koje će KIF realizovati doprineće, kako kaže predsednik PKS, efikasnoj harmonizaciji propisa, procedura i prakse i, kroz dijalog sa vladama regiona, bržem otklanjanju barijera  za trgovinu i investiranje, uspostavljanju zajedničkog tržišta i promociji  Zapadnog Balkana kao jedinstvene investicione destinacije.

“Radićemo i na većoj  mobilnosti radne snage u regionu  što bi trebalo da obezbedi bolju prekograničnu razmenu kadrova i zaustavi  odliv radne snage iz regiona, a uspostavljanje digitalne platforme podržaće razvoj svih projekata, digitalno povezivanje  i razvoj digitalnih servisa koji će poslovanje u regionu  učiniti bržim i efikasnijim”, najavljuje Čadež.

Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke danas je sa Regionalnim savetom za saradnju potpisao Memorandum o razumevanju o zajedničkim aktivnostima koje će doprineti efikasnijem  sprovodjenju Višegodišnjeg akcionog plana za regionalni ekonomski prostor i implementaciji ciljeva iz Strategije Jugoistočne Evrope 2020.

Predsednika Evrokomore Kristofa Lajtla i članove Upravnog odbora Komorskog regionalnog foruma, koji su prisustvovali obeležavanju devetogodišnjici postojanja Privredne komore Crne Gore, primio je sinoć crnogorski premijer Duško Marković.

Sastancima u Podgorici prisustvovali i predstavnici slovenačke, hrvatske, turske i austrijske komore.