Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


16. novembar 2018.

ČETVRTA  SEDNICA  SEKCIJE ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 

Dana 16. novembra  2018. godine, u Privrednoj komori Beograda, održana je četvrta sednica Sekcije za računovodstvene poslove Privredne komore Beograda, na kojoj su, između ostalog, razmatrani problemi u praksi i definisani predlozi za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja.

Imajući u vidu da je Vlada Republike Srbije formirala Radnu grupu za unapređenje regulatornog okvira za paušalno oporezivanje, u kojoj Privredna komora Srbije ima svog predstavnika, predlozi Sekcije dostavljeni su nadležnim službama PKS na dalje postupanje, u očekivanju da će doprineti poboljšanju sistema paušalnog oporezivanja i stavaranju stimulativnog ambijenta za dalji razvoj preduzetništva.