Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


12. decembar 2018.

NOVI PROPISI U OBLASTI TURIZMA SA ASPEKTA INSPEKCIJSKOG NADZORA

PKS-Privredna komora Beograda organizuje sastanak beogradskih privrednika sa gospođom Verom Božić Trefalt, pomoćnikom ministra i načelnikom turističke inspekcije, koja će sa saradnicima predstaviti "Nove propise u oblasti turizma sa aspekta inspekcijskog nadzora".

Sastanak će biti održan u sredu, 12. decembra 2018. godine, sa početkom u 11 časova, PKS- Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala 402 na četvrtom spratu.

Kako je u kontaktima sa privrednicima iz oblasti turizma, identifikovana potreba dodatnog informisanja članova o obavezama koje proističu u primeni novih propisa sa aspekta turističke inspekcije, to je i prilika za predstavnike hotela, restorana, turističkih agencija, hostela i dr. da učestvuju u radu i budu pravilno informisani.

Imajući u vidu kompleksnost propisa, kao i negativne posledice neadekvatne primene tih propisa u praksi, kako sa aspekta pružaoca tako i korisnika usluga, pozivamo vas da svoja pitanja u vezi inspekcijskog nadzora uputite na elektronsku adresu: sanja.jakovljevic@pks.rs  do 6. decembra 2018. godine.

Za potvrdu dolaska usled ograničenog broja mesta u sali, kontakt osoba je dr Sanja Jakovlјević, telefon 2645-288, mobilni telefon 064 876 0085, elektronska adresa: sanja.jakovljevic@pks.rs.