Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


6. februar 2019. DRVO KAO STRATEŠKI RAZVOJNI RESURS – IZAZOVI I MOGUĆNOSTI

U skladu sa preporukama Pralamenta privrednika PKS-Privredne komore Beograda u narednom periodu će se kroz seriju okruglih stolova pokrenuti dijalog o tri ključna zelena resursa za razvoj: zemlja, voda i šume.


Danas je u PKS-Privrednoj komori Beograda, u saradnji sa Udruženjem za šumarstvo, preradu drveta, industriju nameštaja i papira PKS, održan okrugli sto na temu: "Drvo kao strateški razvojni resurs – izazovi i mogućnosti".

Agenda Ujedinjenih nacija (UN) za održivi razvoj do 2030. godine, koja je usvojena 2015. godine, postavila je 17 globalnih ciljeva održivog razvoja (COR) i obavezuje zemlje potpisnice, uključujući i Srbiju, da se angažuju na donošenju spostvenih ciljeva koji doprinose ostvarivanju globalnih ciljeva. Kažu da će lakše opstati one države i oni narodi koji budu raspolagali sa tri ključna prirodna resursa: zemljište, voda i šume. To zapravo predstavlja osnov trougla zelenog rasta koji može dati značajan doprinos razviju Srbije. Veliki izazov i velika obaveza koja uključuje ne samo Vladu, već i poslovnu i akademsku zajednicu, predstavnike civilnog sektora i sve druge zainteresovane strane, da kreira i vodi dijalog o ključnim izazovima sa kojima se suočavamo i usmerava delovanje ka postizanju ciljeva održivog razvoja.

Prof. dr Branko Glavonjić sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu govorio je o ključnim izazovima drvne i industrije nameštaja Srbije u kontekstu sprovođenja nove Strategije razvoja i Agende 2030, a na temu Drvo kao javno dobro – Kako upravljamo državnim šumama, izlagao je Vladimir Nikolić iz Uprave za šume.