Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


28. mart 2019.

Dan otvorenih vrata sa inspektorima

PKS-Privredna komora Beograda, u saradnji sa USAID Projektom saradnje za ekonomski razvoj i EU projektom Podrška Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja, u četvrtak, 28. marta 2019. godine u prostorijama Privredne komore Beograda, ulica Kneza Miloša 12, sala na 6. spratu, sa početkom u 11 časova, organizuje Dan otvorenih vrata sa inspektorima.

Na ovom skupu privrednici će imati mogućnost da razgovaraju sa inspektorima poreske, tržišne, radne, sanitarne i poljoprivredne inspekcije, i da u neformalnom okruženju diskutuju o problemima u svom poslovanju, kao i da  dobiju pojašnjenja,  savete i preporuke za poštovanje zakona i otklanjanje eventualnih propusta u radu, iz domena nadležnih  inspekcija.

Imajući u vidu značaj teme, ovom prilikom PKS - Privredna komora Beograda istovremeno zakazuje i  četvrtu zajedničku sednicu Odbora Sektora usluga, Odbora sektora poljoprivrede i Odbora sektora industrije Privredne komore Beograda, u proširenom sastavu, kako bi što veći broj privrednika imao priliku da učestvuje na Danu otvorenih vrata sa inspekcijama.

Molimo vas da, u cilju efikasnijeg rada, popunite formular za prijavu i isti dostavite najkasnije do 25. marta 2019. godine do 16.00 časova.

Za potvrdu dolaska i dostavljanje formulara za prijavu, kontakt osoba je Svetlana Delić, telefon 2642-166; mob 063/8475-197; e - mail : svetlana.delic@pks.rs.