Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. mart 2019.

PREZENTACIJU PLANA JAVNIH NABAVKI JKP „GRADSKA ČISTOĆA“ ZA 2019. GODINU

PKS – Privredna komora Beograda u saradnji sa Gradom Beogradom i  Javno komunalnim  preduzećem  „Gradska čistoća“ održaće,   Prezentaciju plana javnih nabavki JKP "Gradska čistoća" za 2019. godinu.

Prezentacija će biti održana u petak 22. marta 2019. godine u PKS-Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, IV sprat, sala 402, sa početkom u 11:00 časova.

Javno predstavljanje godišnjih planova nabavki predstavlja prvi značajan korak ka uspostavljanju kvalitetne komunikacije i  dijaloga između naručilaca i ponuđača.
Ova prezentacija omogućiće blagovremeno informisanje preduzeća – potencijalnih dobavljača o planiranim tenderima koje sprovodi  JKP „Gradska čistoća “ u 2019.godini, a kojima se realizuju nabavke:  rezervnih delova za vozila, građevinske mašine i nadogradnje, servisiranja vozila i građevinskih mašina, nabavka opreme i komunalne opreme, nabavka vozila , ličnih zaštitnih sredstava i sl.
Prezentacija javnih nabavki ima za cilj da omogući svim zainteresovanim privrednim društvima,  da se pre objavljivanja oglasa o javnoj nabavci, upoznaju sa pregledom plana nabavki, brojem nabavki i vrstama postupaka, izvorima finansiranja, dinamikom sprovođenja nabavki i najčešćim problemima u pripremanju ponude, kako bi se što kvalitetnije pripremili za učešće na tenderima koji slede.

Pozivamo sve zainteresovane da svoje učešće na prezentaciji prijave putem linka  najkasnije do 21. marta 2019. godine.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba: Jelena Plavanski, tel. 011/2643-774 ; email: jelena.plavanski@pks.rs