O R G A N I Z A C I J A


Rukovodilac Centra
Irena Mrđenović, diplomirani ekonomista
tel: (+381 11) 2642 088
irena.mrdjenovic@pks.rs

Savetnik prevodilac
Iva Mihailović, profesor francuskog jezika i književnosti
tel: (+381 11) 2642 088
iva.mihailovic@pks.rs

 Savetnik
Jelena Marković, diplomirani inženjer šumarstva
tel: (+381 11) 2642 088
jelena.markovic@pks.rs

 

Elektronska adresa centra:
centareoi@pks.rs


Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU