REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA

   


Osnovni podaci o zemlji
Službeni naziv: Republika Bosna i Hercegovina
Lokacija: Jugoistočna Evropa
Površina: 51.209,2 km2
Stanovništvo: 4.613.414 (2008.)
Glavni grad: Sarajevo
Klima: Vruća leta, hladne zime, klima pretežno kontinentalna, na jugu mediteranska
Jezik: Bosanski, Hrvatski, Srpski
Državno uređenje: Demokratska republika u razvoju
Moneta: Konvertibilna marka (BAM)                                                                               
Privredni pokazatelji
BDP: 19.36 mlrd USD (2008.)
BDP po stanovniku: 6.500 USD (2008.)
Inflacija (%):  8,0 (2008.)
Nezaposlenost (%): 29,0 (2008.)
Prirodna bogatstva: Ugalj, rude gvožđa, boksit, olovo, cink, bakar, hrom, kobalt, magnezijum, nikl, glina, gips, so, pesak, šume, hidro potencijal
Izvoz: 5.1 mlrd USD (2008.)
Glavni izvozni proizvodi: Metali, odeća, drvo
Uvoz: 11.9 mlrd USD (2008.)
Glavni uvozni proizvodi: Mašine i oprema, hemijski proizvodi, gorivo, prehrambeni proizvodi
Izvori: Federacija Bosne i Hercegovine – Federalni zavod za statistiku; CIA

 

Privredna saradnja  Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine
IZVOZ iz R. Srbije u R. BiH: 1.338.700.000 USD (2008.) IZVOZ iz Beograda  u BiH: 489.213.565 USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija izvozi u R. BiH: Pivo, toplovaljani proizvodi do 3mm, lekovi za maloprodaju, goveda domaće vrste mase 300kg, ulja za loženje, otpaci ostaci od gvožđa, bitumen od nafte, pića bezalkoholna, žica od rafinisanog bakra, brašno od pšenice i pira, prekrupa i griz od kukuruza, kukuruz žuti, proizvodi od gvožđa dobijeni direktnom redukcijom rude, aparati za domaćinstvo na čvrsta goriva, preparati za ručno pranje rublja i posuđa, hartija, karton
UVOZ u R. Srbiju iz R. BiH: 644.500.000 USD (2008.) UVOZ u Beograd iz BiH: 288.837.200  USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija  uvozi iz R. BiH Koks, žica toplo valjana prečnika 14mm, šipke toplovaljane sa deformacijama, drvo obrađeno debljine 6mm, drvo rendisano debljine 6mm, ugalj mrki neaglomerisani, hartija krep ostalo, dinatrijum – darbonat, lekovi za maloprodaju, električna energija, ulja motorna za podmazivanje, pogače uljane od soje, provodnici telekpmunikacioni do 80 vati, ostali šećeri
Izvori: RS Republički zavod za statistiku


Korisne adrese:
 


AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U BIH


Nj.E. g. Grujica SPASOVIĆ, Ambasador
Obala Maka Dizdara 3a
71000 Sarajevo
Tel:  +38733 / 260-090, 260-080    
Fax: +38733 / 221-469
E-mail: srbamba@bih.net.ba 

                                            


AMBASADA REPUBLIKE BIH U SRBIJI


G-đa Amira ARIFOVIĆ - HARMS, Otpravnik poslova
Krunska 9
11000 Beograd
Tel: +38111 / 324-1170; 324-1095
Fax: +38111 / 324-1057
E-mail: bihambasada@sbb.rs Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU