REPUBLIKA BUGARSKA

   


Osnovni podaci o zemlji
Službeni naziv: Republika Bugarska
Lokacija: Jugoistočna Evropa, graniči se sa Crnim morem, između Rumunije i Turske
Površina: 110.910 km2    
Stanovništvo: 7.204.687 (2008.)
Glavni grad: Sofija
Klima: Umerene, hladne, vlažne zime; vruća, suva leta
Jezik: Bugarski
Državno uredjenje: Parlamentarna demokratija
Moneta: EUR
Privredni pokazatelji
BDP: 49.3 mlrd USD (2008.)
BDP po stanovniku: 12.900 USD (2008.)
Inflacija (%): 7,8 (2008.)
Nezaposlenost (%): 6,3 (2008.)
Prirodna bogatstva: Boksit, bakar, olovo, cink, ugalj, drvo, obradivo zemljište
Izvoz: 22.3 mlrd USD (2008.)
Glavni izvozni proizvodi: Odeća, obuća, gvožđe i čelik, mašine i oprema, goriva
Uvoz: 35.3 mlrd USD (2008.)
Glavni uvozni proizvodi: Mašine i oprema, metali i rude, hemijski proizvodi i plastika, goriva, minerali, sirovine
Izvori: Nacionalni zavod za statistiku, Bugarska; Svetska Banka – Bugarska; CIA
 

 

Privredna saradnja  Republike Srbije i Republike Bugarske
IZVOZ iz R. Srbije u R. Bugarsku: 251.300.000 USD (2008.) IZVOZ iz Beograda  u Bugarsku: 55.911.807  USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija izvozi u R. Bugarsku: Proizvodi toplovaljani, proizvodi od gvožđa, otpaci i ostalo, table toplo valjane, beli lim, opeke zidarske, keramičke, otpaci, ostaci od gvožđa i čelika, rude cinka i koncentrati, seme suncokreta, za setvu
UVOZ u R. Srbiju iz R. Bugarske: 746.600.000 USD (2008.) UVOZ u Beograd iz Bugarske: 359.103.453 USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija  uvozi iz R. Bugarske Katode i sekcije katoda, rude bakra i koncentrati, laka ulja, električna energija, dizel goriva, polietilen, amonijak, registar kase, konstrukcije i delovi konstrukcija
Izvori: RS Republički zavod za statistiku


Korisne adrese:

 
AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U BUGARSKOJ
Nj.E. g. Danilo VUČETIĆ, Ambasador
Veliko Trnovo 3
1504 SOFIJA
BUGARSKA
Tel: +3592 / 946-16-35, 946-16-33   
Fax:+ 3592 / 946-10-59
E-mail: sofia@emb-serbia.com
Web: www.emb-serbia.com
 
AMBASADA  NARODNE  REPUBLIKE BUGARSKE U SRBIJI
Nj.E. g. Georgi Dimitrov DIMITROV, Ambasador
Birčaninova 26
11000 Beograd
Tel: +381 11 / 3613-980, 3613-990
Fax: +381 11/ 3611-136, 3620-116
E-mail: bulgamb@eunet.yu


Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU