REPUBLIKA  MAĐARSKA

   


Osnovni podaci o zemlji
Službeni naziv: Republika Mađarska
Lokacija: Centralna Evropa, severozapadno od Poljske
Površina: 93.030 km2    
Stanovništvo: 9.905.596 stanovnika (2009.)
Glavni grad: Budimpešta
Klima: Umerena; hladne, oblačne i maglovite zime; topla leta
Jezik: Mađarski
Državno uredjenje: Parlamentarna demokratija
Moneta: Mađarska forinta (HUF)
Privredni pokazatelji
BDP: 196,6 mlrd USD (2008.)
BDP po stanovniku: 19.800 USD (2008.)
Inflacija (%): 6,1% (2008.)
Nezaposlenost (%): 7,8% (2008.)
Prirodna bogatstva: Boksit, ugalj, prirodni gas, plodno zemljište, obradivo zemljište
Izvoz: 106,6 mlrd USD (2008.)
Glavni izvozni proizvodi: Prehrambeni proizvodi, tekstil, elektronika, transportna oprema, farmaceutski proizvodi
Uvoz: 106,5 mlrd USD (2008.)
Glavni uvozni proizvodi: Mašine i oprema, energenti, prehrambeni proizvodi, sirovine
Izvori: Svetska Banka, CIA

Privredna saradnja Republike Srbije i Republike Mađarske
IZVOZ iz R. Srbije u R. Mađarsku: 324.800.000 USD (2008.) IZVOZ iz Beograda u R. Mađarsku: 53.377.365 USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija izvozi u R. Mađarsku: Rafinisani šećer od šećerne repe i trske, metanol, proizvodi od aluminijuma (liveni), toplo valj.pr.neplat., 4,75mm-nenamotani, đubriva sa azotom, fosforom i kalijumom, aluminijumska burad, bačve i sl. Nove spoljne gume za putničke automobile, valjani pr. prevučeni kalajem širine 600mm i veće, električna energija, sirovo i degumirano sojino ulje
UVOZ u R. Srbiju iz R. Mađarsku: 815.300.000 USD (2008.) UVOZ u Beograd iz R. Mađarske: 399.574.340 USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija  uvozi iz R. Mađarske Plinsko ulje, električna energija, metalurški koks, predajnici sa ugrađenim prijemnikom, TV prijemnici u boji, ploče iverice, otpaci i ostaci od gvožđa i čelika, tečni butan, ulje za podmazivanje i ostala teška ulja, prirodni gas u gasovitom stanju.
Izvor: RS Republički zavod za statistiku


Korisne adrese: 


AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI MAĐARSKOJ
Nj.E. g. Dejan ŠAHOVIĆ, Ambasador
Dozsa Gyorgy ut 92/b H-1068 BUDAPEST VI HUNGARY
Tel: +361 / 322-98-38, 342-85-12
Fax: +361 / 322-14-38, 352-88-46
E-mail: budapest@amb.srbije.net   
Web: http://budapest.mfa.gov.rs      


AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKE U REPUBLICI SRBIJI
Nj.E. g. Imre VARGA, Ambasador
Krunska 72 11000 BEOGRAD SRBIJA
Tel: +381 11/ 2440-472, 2447-039
Fax: +381 11/ 3441-876
E-mail: mission.blg@kum.hu
Web: www.mfa.gov.hu/emb/belgrade  

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU