SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA    

   

                          
Osnovni podaci o zemlji
Službeni naziv: Savezna Republika Nemačka
Lokacija: Centralna Evropa
Površina: 357.021 km2    
Stanovništvo: 82.329.758 (jul 2009)
Glavni grad: Berlin
Klima: Umerena, oblačne i vlažne zime i leta, povremeno duva topao planinski vetar
Jezik: Nemački
Državno uredjenje: Savezna Republika
Moneta: Evro (EUR)        
Privredni pokazatelji
BDP: 2.918 mlrd USD (2008.)
BDP po stanovniku: 35.400 USD (2008.)
Inflacija (%): 2,7% (2008.)
Nezaposlenost (%): 7,8% (2008.)
Prirodna bogatstva: Ugalj, lignit, prirodni gas, rude gvožđa, bakar, uranijum, so, građevinski materijal, obradiva zemlja
Izvoz: 1.498 mlrd USD (2008.)
Glavni izvozni proizvodi: Mašine, vozila, hemijski proizvodi, prehrambeni proizvodi, tekstil, metal i proizvodi od metala
Uvoz: 1.232 mlrd USD (2008.)
Glavni uvozni proizvodi: Mašine, vozila, hemijski proizvodi, prehrambeni proizvodi, tekstil, metal
Izvor: CIA


Privredna saradnja Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke
IZVOZ iz R. Srbije u SR Nemačku: 1.142.000.000 USD (2008.) IZVOZ iz Beograda  u SR Nemačku: 119.604.323 USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija izvozi u SR Nemačku: Delovi za mašine iz grupe 716, maline i slabo kuvane ili ne smrznute i sa šećerom, proizvodi toplo-valjani od legure čelika, propen, ploče, limovi od legura aluminijuma, hula hop čarape, pletene ili kukičane
UVOZ u R. Srbiju iz SR Nemačke: 2.701.800.000 USD (2008.) UVOZ u Beograd iz SR Nemačke: 1.411.275.507 USD (2008.)
Proizvodi  koje R. Srbija  uvozi iz SR Nemačke: Putnička vozila (nova i upotrebljavana), motorna vozila za prevoz osoba i roba-sastavljena i rastavljena, lekovi za maloprodaju, drumski tegljači za poluprikolice, prikolice i poluprikolice za prevoz robe, ploče, limovi od legura aluminijuma, mašine sa posebnim funkcijama, bageri, utovarivači.
Izvor: RS Republički zavod za statistiku
 

Korisne adrese: 

AMBASADA REPUBLIKE SRBIJE U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ
Nj.E. g. Ivo Visković, Ambasador
Taubert Strasse 18 D-14193 BERLIN NEMAČKA
Tel:  +4930 / 895-77-00, 895-77-0222 
Fax: +4930 / 825-22-06
E-mail: info@botschaft-serbien.de,  info@botschaft-smg.de
Web: berlin.mfa.gov.rs

AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE U SRBIJI
Nj.E. g. Wolfram Josef MAAS, Ambasador
Kneza Miloša 74-76 11000 BEOGRAD SRBIJA
Tel: +381 11/3064-300
Fax: +381 11/ 3064-303
E-mail: germany@sbb.rs
Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU