Projekat
" Smernice za poslovanje sa EU"

Projekat " Smernice za poslovanje sa EU", je prva faza šireg koncepta poslovne edukacije i rezultat je aktivnosti Privredne komore Beograda u pravcu otvaranja prostora za bolje razumevanje i brže uključivanje naše privrede u predstojeći proces evropskih integracija.
Publikacije predstavljaju prikaz osnovne zakonske regulative Evropske unije (tehnički standardi,direktive EU i dr.), izližene po razmatranim oblastima privređivanja (opšti pristup, poljoprivreda i prehrambena industrija, industrija, saobraćaj, trgovina i građevinarstvo).

  Publikacije su u formatu pdf

 
 
Privredna komora Beograda je projekat "Smernice za poslovanje sa EU" realizovala uz stručno - tehničku podršku Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR), Evropskog pokreta u Srbiji i uz finansijsku podršku Evropske unije - Fonda za evropske integracije
  Fond za evropske integracije
  Projekat finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju i
  saradnju sa Evropskim pokretom u Srbiji

Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom

Info

Kineska sekcija

EU