OSNOVNI EKONOMSKI INDIKATORI VAŽNI ZA POSLOVANJE

Prikaz  tekućih kretanja u privredi Beograda
(stope rasta u %)

 

2001
2000

2002
2001

2003
2002

2004
2003

2005
2004
 2006
  2005
2007
2006

2008
2007

 
 Industrijska proizvodnja
 Ukupno  - 1,6  5,6  -0,3  1,1  1,6  3,7  1,2  1,2
 • Vađ. ruda i kam.  -  -  -  -3,9  2,3  0,4  -3  3,1
 • Prerađivačka ind.  -  -  -  2,4  - 0,4  1,3  2,3  -1
 • Proiz. i distr. el. en.
   gasa i vode
 2  7  0  0,7  4,3  7,5  0,7  3,6
 Spoljna trgovina
 • Izvoz –SAD dolara  -5,0  43,9  3,7  55,9  9,5  44,1  41,4  28,4
 • Uvoz –SAD dolara  41,4  47,8  36,0  56,5  -8,7  23,5  41,3  21,5
 Turisti
 • posetioci  -3,9  3  -8  -5  -3  5  8  8
 • noćenja  -1,1  6  -9  2  -1  0  14  8
 Zarade po zaposlenom
 • bruto -privreda -  9,6  30  25  26  25  18  16
 • neto-privreda  120,6  -  30  24  25  25  24  16
  • realne zarade  -  -  11,4  14  5  12  16  4
 Cene
  • potrošačke cene                11,7
 • cene na malo  89,0  20,0  12,7  8,1  19,4  13,1  6,6  9
 • cene proizv. ind.
    proiz.
 87,8  8,8  4,6  9,1  14,2  13,3  5,9  12,4
 Troškovi  života  90,3  18,3  12,3  9,5  19,7  12  7,1  11,2

Podaci : ZIS 

Monetarni i devizni pokazatelji


 XII
2000
 XII
2001
 XII
2002
 XII
2003
 XII
2004
 XII
2005
 XII
2006
 XII
2007
 XII
2008
Stopa inflacije u %  111,9  40,1 14,8
7,8
13,7
 17,7  6.6 10,1
 6,8
Gotov novac u opticaju u mil. din.  10.932  25.266  43.719  42.979  45.138  53.650  68.363  76.949  89.956
Novčana masa M1 u mil. din  27.026  58.233  93.815  105.212  111.235 144.884  199.174  248.839 240.969
Devizne rezerve –ukupne u mil. USD  890 1.808
3.063
4.436
5.146
6.541
12.637
14.218
12.849
Eskontna stopa NBS u %  26,34  16,43 9,5
 9,0 8,50
8,50
8,5
8,5
 8,50
Vrednost EUR-a u odnosu na dinar  58,67  59,71 61,52
68,31
78,89
85,50
 79,00 79,24
88,60
Spoljni dug zemlje-u mil. SAD dolara  10.830 11.125
11.230 13.575
14.099
15.467
19.606
26.236
27.986,9*

Podaci: NBS


Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info