PRIVREDA BEOGRADA 

Sa preko 1,6 miliona stanovnika (23 odsto stanovništva Srbije) i više od 670 hiljade zaposlenih, Beograd predstavlja ne samo sedište državnih organa i institucija, već i turistički, trgovački, industrijski, saobraćajni, finansijski, kulturni, naučni i obrazovni centar.

Prema preliminarnim rezultatima obračuna regionalnog bruto domaćeg proizvoda za 2015. godinu, Beograd učestvuje sa 39,3 odsto (1.590.947 mil RSD) u BDP-u Republike Srbije i 33 odsto u broju zaposlenih, zbog čega ima odlučujući uticaj na privredni život Srbije. U 2015. godini, Beogradski region je imao za oko 60 odsto veći BDP po glavi stanovnika u odnosu na republički prosek, odnosno 947 hiljada RSD, po stanovniku.
 
Sa ukupno 122.775 privrednih subjekata, u septembru 2016, od čega je 61.560 privrednih društava i 61.215 preduzetnika, privreda Grada Beograda je ostvarila sledeće performanse:

  • Industrijska proizvodnja – u oktobru 2016. godine manja je za 2,4% u odnosu na prosek 2015. godine. Industrijska proizvodnja u periodu januar – oktobar 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manja je za 0,4%. Proizvodnja u periodu januar – oktobar 2016. godine, u odnosu na isti period 2015. godine u sektoru „Rudarstvo” manja je za 7,3%, u sektoru „Prerađivačka industrija” manja je za 0,1%, dok je u sektoru „Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija” veća za 0,7%.

  • Građevinarstvo – Posmatrano prema regionima u Republici Srbiji, u Beogradskom regionu u trećem kvartalu izvedeno je 31% od ukupne vrednosti radova na teritoriji Republike Srbije. U oktobru 2016, najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema oblastima, zabeležena je u Beogradskoj oblasti, 33% od predviđene vrednosti novogradnje.

  • Saobraćaj - Kada posmatramo gradski saobraćaj, na teritoriji Beograda je u trećem kvartalu 2016. prevezeno ukupno 149.626 hiljada putnika, što čini 78 odsto prevezenih putnika u gradskom saobraćaju u Srbiji. U drumskom saobraćaju, Beogradski region u trećem kvartalu 2016, beleži 821 hilj. prevezenih putnika, 218 miliona putničkih kilometara, 987 hiljade tona prevezene robe i prevezenih 455 miliona tonskih kilometara.

  • Turizam – Grad Beograd je u periodu januar – novembar 2016. godine posetilo ukupno 838.728 turista (161.839 domaćih i 676.889 stranih posetioca), što predstavlja povećanje od 13 % u odnosu na isti period prethodne godine. Za jedanaest meseci 2016. godine ostvareno je ukupno 1.709.802 noćenja, što predstavlja rast u ukupnom broju noćenja od 10% u odnosu na isti period 2015. godine.

  • Promet robe u trgovini na malo - U periodu januar – septembar 2016. g. promet robe u trgovini na malo, kada posmatramo indekse prodaje i otkupa proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Beogradski region, beleži  pad od 5,4 % u odnosu na isti period 2015. godine.

  • Potrošačke cene - Mereno indeksom potrošačkih cena, prosečne cene u novembru 2016. g. u Beogradu u odnosu na prosek za 2015. godinu, povećane su za 1,6%. U novembru 2016. godine u odnosu na prethodni mesec prosečne cene su niže za 0,4%. Cene hrane i bezalkoholnih pića su u novembru 2016. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine porasle za 0,4%, dok su porasle cene stanovanja, vode, el. energije, gasa i drugih goriva za 0,1%, kao i prosečni troškovi transporta za 0,9%.

  • Ukupna spoljnotrgovinska razmena Beograda za mesec novembar 2016. u evrima, iznosila je 1.034,5 mil. evra, od čega 312,6 mil. evra je bio izvoz, a 721,9 mil. evra uvoz, pa je deficit iznosio 409,3 mil. evra. Ukupna spoljnotrgovinska razmena Beograda za period januar – novembar 2016. je iznosila 10.341,7 mil. evra, od od čega je izvoz iznosio 3.134,1 mil. evra, dok je uvoz iznosio 7.207,6 mil. evra. Spoljnotrgovinski deficit Beograda za posmatrani period je iznosio 4.073,5 mil. evra. U privredi Beograda u periodu januar – novembar 2016. stopa pokrivenosti uvoza izvozom iznosila je 43,5% i veća je za 5 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

  • Ukupan broj zaposlenih u Beogradu, u trećem kvartalu 2016. godine, iznosio je 674.309 lica, što je povećanje od 0,7 odsto u odnosu na drugi kvartal 2016. ili 0,5 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Od tog broja, 597.012 čine zaposleni u pravnim licima, 74.159 su preduzetnici i zaposleni kod njih, dok 3.138 su registrovani individualni poljoprivrednici. Posmatrano po regionima, nezaposlenost je najmanja u Beogradskom regionu, gde stopa nezaposlenosti iznosi 13,3%.

  • Prosečna zarada u Beogradu, isplaćena u novembru 2016. godine, iznosila je 78.598 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u oktobru 2016. godine, nominalno je veća za 1,1%, a realno za 1,5%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Beogradu, isplaćena u novembru 2016. godine, iznosila je 57.191 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u oktobru 2016. godine, nominalno je veća za 1,2%, a realno za 1,6%. Prosečna zarada u Beogradu, isplaćena u periodu januar – novembar 2016. godine, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar – novembar 2015. godine, nominalno je veća za 4,2%, a realno za 3,1%. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Beogradu, isplaćena u periodu januar – novembar 2016. godine, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar – novembar 2015. godine, nominalno je veća za 4,1%, a realno za 3,1%.

Izvor: Republički zavod za statistiku, Zavod za informatiku i statistiku Grada Beograda, Agencija za privredne register, Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala za Grad Beograd


Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info