ZAKON O AKCIZAMA

 ("Sl.glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002,- Dr. Zakon, 80/02 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 47/13, 68/14 –Dr.Zakon, 124/14)

 

NASTANAK OBAVEZE AKCIZE

Proizvodnja i uvoz

Obaveza po osnovu akcize nastaje kada su akcizni proizvodi: 1) proizvedeni u Republici Srbiji i 2) uvezeni u Republiku Srbiju. (čl. 3)

Osnovica akcize

Osnovicu za obračun akcize čini jedinica mere.  (čl. 8)

 

IZNOSI I STOPE AKCIZE

Na derivate nafte akciza se plaća u sledećim iznosima (čl.9) i to na:

1) olovni benzin

  55,00 din/lit;

2) bezolovni benzin
- do 31.decembra 2013.godine
- od 1. januara 2014 godine

 
  49,60 din/lit;
  50,00 din/lit;

3) gasna ulja
- do 31. decembra 2013.godine
- u periodu od 1.januara do 31 decembra 2014.godine
- od 1.januara 2015 godine 

 
  42,00 din/lit;
  46,00 din/lit;
  50,00 din/lit;

4) kerozin

  62,00 din/kg;

5) tečni naftni gas
- do 31.decembra 2013. godine
- u periodu od 1 januara do 31 decembra 2014. godine
- od 1 januara 2015.godine

 
  30,00 din/kg;
  35,00 din/kg;
  40,00 din/kg;

6) ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte, raspon destilacije do 380°C

  62,00 din/кg.

Kupcu - krajnjem korisniku derivata nafte iz stava 1. таč. 3), 4), 5) i 6) ovog člana iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza prema nameni je:

1) za gasna ulja iz stava 1. tačka 3) ovog člana koja se koristi:(1) као motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari, i to:- od 1 januara 2013. godine

 39,50 din/lit;

(2) као motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju

 
 2,50 din/lit;

(4) za grejanje

 2,50 din/lit.

(5) kao energecka goriva u proizvodnji električne i toplotne energije

 
 0 din/lit;

(6)  u industrijske svrhe

 0 din/lit;

2)  za kerozin iz stava 1.tačka 4) ovog člana koji se koristi u industrijske svrhe

 
 0 din/lit.

3) za tečni naftni gas iz stava 1. tačka 5) ovog člana koji  se koristi:
(1) као motorno gorivo za transparetne svrhe za prevoz lica i stvari, i to :
- od 1 januara 2013. godine
(2) za grejanje
(3) u industrijske svrhe


  20,50 din/кg;
  4,40 din/кg;
   0 din/кg.

 4) za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C a koji se koriste u industrijske svrhe

  0 din/kg.

Na duvanske prerađevine (cigarete, cigare, cigarilose, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine) plaća se akciza utvrđena odredbama člana 40a, 40b, 40g i 40d ovog zakona.(čl. 10) Akciza na alkoholna pića se plaća u sledećim iznosima (čl. 12) i to rakije:

  • od voća, grožđa, specijalne rakije – 53,83 din/l;
  • od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina -87,54 din/l;
  • žestoka alkoholna pića i likeri - 190,69 din/l;
  • niskoalkoholna pića - 9 din/l

Akciza se plaća na sve vrste piva, osim bezalkoholnog piva koje sadrži do 0,5% alkohola, u iznosu od 15,00 din/l. (čl. 12a)
Akcize na kafu iz stava 1. ovog člana plaća se na jedan kilogram neto mase u iznosu i to na:

1) neprženu kafu od

       80,00 din/kg

2) prženu kafu od

     100,00 din/kg

3) ljuspice i opne od kafe od

     110,00 din/kg

4) ekstrakti, esencije i koncentrati od kafe od

     150,00 din/кg

Akciza na kafu iz stava 1.tač. 5) do 8) ovog člana plaća se u iznosu od 300,00 din/kg za jedan kilogram neto mase kafe sadržane u gotovom proizvodu.

Indeksacija

Dinarski iznosi akciza iz ovog zakona usklađuju se polugodišnje stopom rasta cena na malo, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike. (čl.17)

 

OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE

Obveznik akcize je dužan da obračuna akcizu u momentu stavljanja akciznog proizvoda u promet.(čl.21) Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati (čl. 23): najkasnije poslednjeg dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 1. do 15. dana u mesecu najkasnije 15. dana u mesecu – iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.


Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info