STRATEGIJE

 1. Strategija razvoja trgovine Republike Srbije
 2. Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010.
  godine (sa    Akcionim planom)
 3. Strategija razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća za period od 2008. do  2013. godine
 4. Strategija povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. do 2011. godine
 5. Nacionalna strategija održivog razvoja
 6. Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u  Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine
 7. Nacionalna strategija privrednog razvoja Republike Srbije od 2006. do 2012. godine
 8. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine
 9. Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, za period od 2007. do 2012. godine
 10. Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije
 11. Strategija razvoja poljoprivrede Srbije
 12. Strategija podsticanja i razvoja stranih ulaganja
 13. Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji
 14. Strategija razvoja turizma
 15. Strategija razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2010. godine
 16. Strategija razvoja zvanične statistike

Link: http://www.srbija.gov.rs


Centar za ekonomsku politiku poreski sistem i poslovno izveštavanje


Info