FUNKCIONISANJE  ORGANIZACIJE U USLOVIMA PANDEMIJE GRIPA
 
(prezentacije)Funkcionisanje organizacija u uslovima pandemije.ppt

Od pandemije do organizacije.ppt

O_pandemiji.ppt
 

Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke