BEOGRADSKI KVALITET

Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
Udruženje ugostiteljstva i turizma

Namera Privredne komore Beograda je da podigne nivo kvaliteta u pružanju usluga i da na taj način pomogne, kako pružaocima tako i korisnicima usluga, da jasno prepoznaju ono najbolje. Kriterijumi ocene objekata i osoblja omogućavaju da samo najbolji dobiju i koriste znak Privredne komore Beograda »Beogradski kvalitet«.


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke