CENTAR ZA EDUKACIJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Aleksandar Matić,
diplomirani mašinski inženjer MBA
rukovodilac centra
e-mail:
aleksandar.matic@pks.rs
tel: (+381 11) 3619 472


EDUKACIJA

Kako bi se podigao kvalitet u pružanju usluga i implementirale sugestije polaznika u dalju programsku i organizacionu orijentaciju, Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, takođe sprovodi i evaluaciju obrazovnog procesa i zadovoljstva učesnika obrazovnih aktivnosti.

Misija

Pružanje konkretne edukativne, informativne i konsultativne pomoći privrednicima i preduzetnicima sa ciljem prevazilaženja problema i zahteva nastalih u procesu tranzicije, kao i promena u oblasti zakonske regulative Republike Srbije kako bi se zaštitili interesi privrednih subjekata Razvijanje svesti top menadžmenta o značaju pravovremene pripreme privrede Beograda za procese evropskih integracija Vizija Prateći savremene tendencije razvoja, privrednicima i preduzetnicima omogućiti: poslovno obrazovanje i/ili preduzetničko usavršavanje inoviranje znanja, unapređenje upravljačkih veština.

Ciljevi

Standardizacijom u procesu edukacije do visokog kvaliteta obrazovne ponudeIntegracija znanja i veština koja će doprineti uspešnosti poslovanja u tranzicionom periodu i ubrzati ulazak u Evropsku Uniju,Oposobljavanje privrednika da daju pun doprinos povećanju konkurentnosti, podizanju produktivnosti, ekonomičnosti i kvalitetu poslovanja,Smanjenje nezaposlenosti.

Poslovna politika

Poslovno obrazovanje zasnovano na:

kvalitetu pouzdanosti trajnosti međunarodnoj primenjivosti stečenih i inoviranih znanja

Predavači Privredne komore Beograda

Predavači Privredne komore Beograda su renomirani stručnjaci i praktičari iz sveta nauke, obrazovanja, biznisa koji se klasifikuju i rangiraju u Registar predavača na osnovu definisanih kriterijuma.

Analiza privrede i utvrđivanje obrazovnih potreba privrednika i preduzetnika sprovodi se kontinuirano sa ciljem:
  • Utvrđivanja tendencija u razvoju privrednih subjekata
  • Utvrđivanja tendencija u zapošljavanju
  • Utvrđivanja nivoa potrebnih znanja i veština
  • Formiranja baze kadrova


Učesnici akreditovanih kurseva i programa po završetku dobijaju
Sertifikat koji ima karakter javne isprave,
dok se po završetku ostalih obrazovnih oblika dobija
Uverenje o pohađanju verifikovano od
strane Privredne komore Beograda


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke