ORGANIZACIJA:


Aleksandar Matić
diplomirani mašinski inženjer MBA
rukovodilac centra
e-mail: aleksandar.matic@pks.rs
tel: (+381 11) 3619 472
2641 474 lok 136, 179

EDUKACIJA

Jelena Radić
samostalni savetnik

e-mail: jelenar@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 3619 472
2641 474 lok 136, 179 

Tatjana Mihajlović
savetnik
e-mail: tatjana.mihajlovic@pks.rs
tel: (+381 11) 3619 472
2641 474 lok 136, 179

 
Sandra Milenković
savetnik
e-mail: sandram@kombeg.org.rs
tel: (+381 11) 3619 472
2641 474 lok 136, 179


UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Biljana Gajić
savetnik

e-mail: biljana.gajic@pks.rs
tel: (381 11) 3619 472
2641 474 lok 136, 179


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke