CENTAR ZA POSLOVNO OBRAZOVANJE
I UNAPREĐENJE KVALITETA

«Budućnost nemaju oni koji znaju već oni koji hoće da uče»
Peter F. Drucker

AKTUELNI SEMINARI

 


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke