NAGRADE ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA STRUKOVNIH STRUDIJA
Privredna komora Beograda dodeljuje godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master radove i diplomske radove studenata fakulteta i viših škola u protekloj školskoj godini, koji imaju primenu ili su od posebnog značaja za privredu Beograda.

Nagrade Komore dodeljuju se radi podsticanja razvoja naučnog i stručnog rada i primene aktuelnih i stručnih tema u oblasti privrede Beograda.


Edukacija


Obuka za službenika
za javne nabavke