Velibor Pešić
Sekretar Centra

e-mail:
vpesic@kombeg.org.rs
tel:(381 11) 2659-073


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi