CENTAR ZA EDUKACIJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA


Aleksandar Matić,
diplomirani mašinski inženjer MBA
rukovodilac centra
e-mail: aleksandar.matic@pks.rs
tel: (+381 11) 3619 472

 
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Pristup fondovima stranih donatora otvara mogućnost finansiranja ili sufinansiranja projekata iz raznih oblasti. Sredstva su bespovratna, ali stroga pravila njihovog korišćenja zahtevaju znanje i iskustvo u oblasti upravljanja projektima, koje Privredna komora Beograda poseduje.

U najznačajnije eksterne programe za Srbiju svakako se ubrajaju programi Evropske unije, čiji je  cilj podrška i jačanje saradnje između zemalja članica s jedne strane, i potencijalnih i zemalja kandidata sa druge strane.  Učešće u EU programima za Srbiju, kao zemlju kandidata, predstavlja priliku da se upozna sa politikama EU, evropskim institucijama i zakonima i njihovom primenom u praksi, kao i sa sistemima vrednosti i mehanizmima funkcionisanja EU.

Aktivnosti Centra u oblasti upravljanja projektima:   

  • Praćenje domaćih i inostranih izvora finansiranja
  • Pružanje informacija članovima i drugim zainteresovanim stranama o mogućnostima korišćenja sredstava iz različitih fondova
  • Povezivanje sa potencijalnim partnerima
  • Edukacija i podizanje kapaciteta i veština u oblasti upravljanja projektima
  • Razvoj projektne ideje, priprema projektne dokumentacije, kao i podrška u realizaciji

Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi