ORGANIZACIJA


Aleksandar Matić,
diplomirani mašinski inženjer MBA
rukovodilac centra
e-mail: aleksandar.matic@pks.rs
tel: (+381 11) 2642 966, 3619 472


Biljana Gajić
savetnik
e-mail: biljana.gajic@pks.rs
tel: (381 11) 2641-355 lok. 141


Centar za edukaciju i upravljanje projektima

Info

Projekti Privredne komore Beograda

EU programi