ORGANIZACIJA

 

Jelena Plavanski
Rukovodilac
tel: (+381 11) 2643 774
jelena.plavanski@pks.rs

 

Mirjana Lončar
Tehnički sekretar
miral@kombeg.org.rs
tel: (381 11) 2641 474 / lokal 159
Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat