ZAKONSKI PROPISI I DOKUMENTI


 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ZAKONI I PROPISI

STRATEGIJA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA PERIOD 2010.-2019.

STRATEGIJA UVOĐENJA ČISTIJE PROIZVODNJE U REPUBLICI SRBIJI

RATIFIKOVANI MEĐUNARODNI UGOVORI KOJI SU OD ZNAČAJA ZA REPUBLIKU SRBIJU

PROPISI IZ DRUGIH OBLASTI KOJI SE PRIMENJUJU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

NACIONALNA STRATEGIJA ZA APROKSIMACIJU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

NACIONALNI PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 

ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ZAKONI I PROPISI

 

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

PATENTI – ZAKONI I PROPISI 

ŽIGOVI – ZAKONI I PROPISI 

DIZAJN – ZAKONI I PROPISI 

OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA – ZAKONI I PROPISI 

TOPOGRAFIJE INTEGRISANIH KOLA – ZAKONI I PROPISI 

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA – ZAKONI I PROPISI 


STRATEGIJA RAZVOJA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA PERIOD OD 2011. DO 2015. GODINE


NAUKA I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

ZAKONI

PODZAKONSKI AKTI

STRATEŠKI I PROGRAMSKI DOKUMENTI


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat