DODELjENE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

 

Prepuna sala Ateljea 212 bila je nedovoljna da primi sve koji su u sredu, 28. februara 2007. godine došli na dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja za 2005/2006. godinu i svečanost povodom obeležavanja 150 godina tradicije Privredne komore Beograda. Svečanosti su, pored nagrađenih i članova žirija, prisustvovali dr Predrag Bubalo, ministar privrede i prof. dr Bojan Dimitrijević, ministar trgovine, turizma i usluga u Vladi Srbije, drugi državni funkcioneri, javne ličnosti, predstavnici Skupštine Beograda, Privredne komore Srbije, privrednih komora Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske, brojni privrednici i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Obraćajući se prisutnima, mr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, posebno je istakao značaj čvrste povezanosti nauke i privrede i afirmacije mladih, obrazovanih i stručnih kadrova.

"Ne smemo dozvoliti da najbolji odlaze iz Srbije, a ako odu, moraju uvek znati ko su, šta su i odakle su. Zato Privredna komora Beograda, već četrdeset godina dodeljuje godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja'' rekao je mr Milan Janković.

Dr Predrag Bubalo, ministar privrede, istakao je da je malo institucija u Srbiji koje imaju tako dugu i bogatu tradiciju kao privredne komore koje na najbolji način povezuju teoriju i praksu i podstiču one najuspešnije da daju pun doprinos razvoju našeg društva.

Prisutnima su se obratili predsednici žirija prof. dr Dragan Đuričin i prof. dr Zoran Radojević, koji su čestitali nagrađenima i zahvalili Privrednoj komori Beograda što istrajava u održavanju ove izuzetne tradicije i dodelom nagrada afirmiše najbolje, najinovativnije,  i tako povezuje privredu i nauku.

U ime nagrađenih zahvalili su dr Dejan Radić i prof.dr Snežana Đorđević.Oni su istakli da je nagrada Privredne komore Beograda izuzetno priznanje i podsticaj za dalji rad i da se nadaju da će njihova rešenja biti primenjena u privredi.

Na ovom skupu na prigodan način prisutnima su se predstavili članovi Privredne komore Beograda koji su svojim finansijskim učešćem pomogli realizaciju ovog skupa:

ALPHA BANK
BANKOM d.o.o.
ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD d.o.o.
ITM GROUP
TELEFONIJA AD

U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su: Kalina Kovačević, Svetlana Stević, Nikola Rakočević i nacionalni ansambl Kolo, koji su dodelu nagrada i obeležavanje 150 godina tradicije učinili izuzetnim doživljajem. Izvedene su starogradske srpske balske igre, splet narodnih igara iz Srbije, pesma Karađorđev ulazak u Beograd, odlomak iz TV drame "Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo" i predstavljen je kratak istorijat privrednog udruživanja, kao i Privredna komora Beograda danas.

SPISAK NAGRAĐENIH

Dr Miroslav M. Todorović
za doktorsku disertaciju
FINANSIJSKO RESTRUKTUIRANjE KORPORACIJA:
ANALIZA MOGUĆNOSTI KREIRANjA VREDNOSTI I IZVORA VREDNOSTI
odbranjenu na
Ekonomskom fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Dr Željko Cvijetinović
za doktorsku disertaciju
RAZVOJ METODOLOGIJE I TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA ZA FORMIRANjE
DIGITALNOG MODELA TERENA ZA TERITORIJU DRŽAVE
odbranjenu na
Građevinskom  fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Dr Dejan V. Radić
za doktorsku disertaciju
UTICAJ  PROCESNIH PARAMETARA NA EFIKASNOST VISOKOTEMPERATURSKE
REGENERACIJE
GRANULISANOG  AKTIVNOG UGLjA
odbranjenu na
Mašinskom  fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Dr Mirjana Ocokoljić
za doktorsku disertaciju
NAJSTARIJA STABLA NA ZELENIM POVRŠINAMA BEOGRADA KAO POLAZNI MATERIJAL
U PROIZVODNjI SADNICA UKRASNOG DRVEĆA
odbranjenu na
Šumarskom  fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Mr Gordana Popović
za magistarsku tezu
OCENA EFIKASNOSTI KREDITNIH PROGRAMA POMOĆU
ANALIZE OBAVIJANjA PODATAKA
odbranjenu na
Fakultetu organizacionih nauka
u školskoj 2005/2006. godini

Mr Miloš Petrović
za magistarsku tezu
DIZAJN I IMPLEMENTACIJA KONTROLERA NEBLOKIRAJUĆEG
PAKETSKOG KOMUTATORA VISOKOG KAPACITETA
odbranjenu na
Elektrotehničkom fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Mr Kosta D. Herman
za magistarsku tezu
INFORMACIONA INTEGRACIJA POSLOVNIH FUNKCIJA ODRŽAVANjA
I PRAĆENjA PROIZVODA U EKSPLOATACIJI
odbranjenu na
Mašinskom fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Nevena Vasić
za diplomski rad
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENjE EKOLOŠKOG
NASELjA KALOVITA – BEOGRAD
odbranjen na
Arhitektonskom fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Miloš Micić
za diplomski rad
RAZVOJ OKRUŽENjA ZA UPOTREBU LDAP ADRESARA
odbranjen na
Elektrotehničkom  fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Svetlana Radenović
za diplomski rad
UPOREDNA ANALIZA TEHNOLOGIJE I PROIZVODNIH REZULTATA
NOJEVA GAJENIH NA DVE FARME
odbranjen na
Poljoprivrednom fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Bojan Z. Obušković
za diplomski rad
KANALIZACIONA CRPNA STANICA "UŠĆE" SA POTISNIM CEVOVODOM
ISPOD SAVE I DUŽ BULEVARA VOJVODE BOJOVIĆA
odbranjen na
Građevinskom  fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Marko Tasić
za diplomski rad
NESTACIONARNO PROSTIRANjE TOPLOTE KOD ULEŽIŠTENjA
VENTILATORA SVEŽEG VAZDUHA
dbranjen na
Mašinskom fakultetu
u školskoj 2005/2006. godini

Tomislav Srećković
za diplomski rad
UPRAVLjANjE POZICIONIM SISTEMOM
odbranjen na
Višoj elektrotehničkoj školi
u školskoj 2005/2006. godini

prof. dr Miomir Pavlović
INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU
za pronalazak
UREĐAJ ZA MIKROBIOLOŠKU DEZINFEKCIJU VODE ZA PIĆE
"ECO AQUA CLEANER"
ostvaren u 2005/2006. godini

Miroljub Pantić
INTERMA AQUA
za pronalazak
UREĐAJ ZA MIKROBIOLOŠKU DEZINFEKCIJU VODE ZA PIĆE
"ECO AQUA CLEANER"
ostvaren u 2005/2006. godini

dr Ljubica Pavlović
INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU
za pronalazak
UREĐAJ ZA MIKROBIOLOŠKU DEZINFEKCIJU VODE ZA PIĆE
"ECO AQUA CLEANER"
ostvaren u 2005/2006. godini

dr Vujo Miljević
INSTITUT ZA NUKELEARNE NAUKE «VINČA»
za pronalazak
ELFI-NOVA TEHNOLOGIJA ZA ČIŠĆENjE DIMNIH GASOVA OD SUMPORDIOKSIDA
I AZOTOVIH OKSIDA POMOĆU TESLINOG TRANSFORMATORA SA TROFAZNIM
NAPAJANjEM IZ DIMNIH GASOVA KOJI SE DOBIJAJU SAGOREVANjEM FOSILNIH GORIVA
ostvaren u 2005/2006. godini

prof. dr Snežana Đorđević
AGROUNIK D.O.O.
za pronalazak
POSTUPAK ZA PROIZVODNjU MIKROBIOLOŠKOG ĐUBRIVA - SLAVOL
ostvaren u 2005/2006. godini

dr Miloje Kostić
INSTITUT "NIKOLA TESLA"
za pronalazak
POSTUPAK ZA POVEĆANjE KORIŠĆENjA KONDENZATORA NA SEKUNDARNOJ STRANI
TRANSFORMATORA SN/NN U CILjU POBOLjŠANjA KOMPENZACIJE
ostvaren u 2005/2006. godini

Robert Benčik
INSTITUT "MIHAJLO PUPIN"
za pronalazak
SISTEM ZA PREPOZNAVANjE REGISTARSKIH TABLICA VOZILA - IDENTICAR
ostvaren u 2005/2006. godini

Nikola Petković
za dizajnersko rešenje
"BOOMERANG"
ostvareno u 2005/2006. godini

Nikola Knežević
FAKULTET PRIMENjENIH UMETNOSTI
za dizajnersko rešenje
G3 - AKT TAŠNA OD KARBONSKIH VLAKANA
ostvareno u 2005/2006. godini

Sanja Salih
za dizajnersko rešenje
DIZAJN TEPIHA ZA FABRIKU TEPIHA «SINTELON»
ostvareno u 2005/2006. godini

Marija Gec
MAŠINOPROJEKT KOPRING
za dizajnersko rešenje
DIZAJN UNUTRAŠNjEG UREĐENjA NOVOG POSLOVNOG OBJEKTA
NARODNE BANKE SRBIJE
ostvareno u 2005/2006. godini

Mirjana Diklić
GALENIKA A.D.
za dizajnersko rešenje
VIZUELNI IDENTITET PROGRAMA ANTIBIOTIKA, PROPAGANDNI
MATERIJAL I OSTALE PRIMENE REŠENjA
ostvareno u 2005/2006. godini

dr.sc.med. Iva Ćorić
GALENIKA A.D.
za dizajnersko rešenje
VIZUELNI IDENTITET PROGRAMA ANTIBIOTIKA, PROPAGANDNI
MATERIJAL I OSTALE PRIMENE REŠENjA
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Miloš Dimitrijević
GALENIKA A.D.
za dizajnersko rešenje
VIZUELNI IDENTITET PROGRAMA ANTIBIOTIKA, PROPAGANDNI
MATERIJAL I OSTALE PRIMENE REŠENjA
ostvareno u 2005/2006. godini

Smaragdina Garić
za dizajnersko rešenje
"FETIŠ"
ostvareno u 2005/2006. godini

dr Nenad Šušić
INSTITUT ZA ISPITIVANjE MATERIJALA A.D.
za tehničko unapređenje
GEOKONSTRUKTIVNI SISTEMI ZA SANACIJU KLIZIŠTA U URBANIM SREDINAMA
ostvareno u 2005/2006. godini

dr Ivana Đujić
INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU
za tehničko unapređenje
NUTRITIVNO VREDNI NAPICI OD JAJA ŽIVINE I POSTUPCI NjIHOVOG DOBIJANjA
ostvareno u 2005/2006. godini

dr Miroslav Demaj
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
za tehničko unapređenje
NUTRITIVNO VREDNI NAPICI OD JAJA ŽIVINE I POSTUPCI NjIHOVOG DOBIJANjA
ostvareno u 2005/2006. godini

Olga Jozanov - Stankov
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
za tehničko unapređenje
NUTRITIVNO VREDNI NAPICI OD JAJA ŽIVINE I POSTUPCI NjIHOVOG DOBIJANjA
ostvareno u 2005/2006. godini

dr Vesna Vasić
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
za tehničko unapređenje
ACETILHOLINESTERAZNI BIOSENZOR ZA ODREĐIVANjE SADRŽAJA
ORGANOFOSFATNIH I KARBAMATNIH PESTICIDA U HRANI
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Katarina Krinulović
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
za tehničko unapređenje
ACETILHOLINESTERAZNI BIOSENZOR ZA ODREĐIVANjE SADRŽAJA
ORGANOFOSFATNIH I KARBAMATNIH PESTICIDA U HRANI
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Jasmina Savić
INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
za tehničko unapređenje
ACETILHOLINESTERAZNI BIOSENZOR ZA ODREĐIVANjE SADRŽAJA
ORGANOFOSFATNIH I KARBAMATNIH PESTICIDA U HRANI
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Vesna Dragićević
INSTITUT ZA KUKURUZ "ZEMUN POLjE"
za tehničko unapređenje
PREPARAT "ZP SUPER HERB"
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Slobodanka Sredojević
INSTITUT ZA KUKURUZ "ZEMUN POLjE"
za tehničko unapređenje
PREPARAT "ZP SUPER HERB"
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Mirjana Srebrić
INSTITUT ZA KUKURUZ "ZEMUN POLjE"
za tehničko unapređenje
PREPARAT "ZP SUPER HERB"
ostvareno u 2005/2006. godini

dr Goran Drinić
INSTITUT ZA KUKURUZ "ZEMUN POLjE"
za tehničko unapređenje
PREPARAT "ZP SUPER HERB"
ostvareno u 2005/2006. godini

Nebojša Radosavljević
INSTITUT ZA KUKURUZ "ZEMUN POLjE"
za tehničko unapređenje
PREPARAT "ZP SUPER HERB"
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Spira Matić
SDD INFORMATION TECHNOLOGY GROUP
za tehničko unapređenje
ITGfdc -1, SISTEM ZA KONTROLU TOČENjA GORIVA
ostvareno u 2005/2006. godini

mr Danko Đurić
SDD INFORMATION TECHNOLOGY GROUP
za tehničko unapređenje
ITGfdc -1, SISTEM ZA KONTROLU TOČENjA GORIVA
ostvareno u 2005/2006. godini

  Darko Čelebić
SDD INFORMATION TECHNOLOGY GROUP
za tehničko unapređenje
ITGfdc -1, SISTEM ZA KONTROLU TOČENjA GORIVA
ostvareno u 2005/2006. godini

Nikola Cvjetićanin
GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE "BEOGRAD"
za tehničko unapređenje
REKONSTRUKCIJA TOČKA TMK ČKD KT - 4
ostvareno u 2005/2006. godini

 

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA - 150 GODINE TRADICIJE


Centar za ekologiju

Info

Sektor za ekologiju

Sektor za razvoj pronalazaštva i dizajn

Grupacija za upravljanje otpadom i reciklažu

Projekat

Projekat