INFO CENTAR KOMORE

Rukovodilac Sektora za informatiku
Milan Vlahović
, dipl. matematičar
tel: (+381 11) 3629 330, 2641 355/145
milanvl@kombeg.org.rs

 

Centar ima sledeće organizacione oblike i radi na sledećim poslovima:

 Sektor za informatiku:

 • Razvoj informacionog sistema Komore
 • Formiranje i ažuriranje baza podataka i berzi Komore i povezivanje sa bazama podataka u Beogradu, zemlji i inostranstvu
 • Administriranje i održavanje mreže, hardvera i softvera
 • Prezentacije Komore ili članova Komore na Internetu i Intranetu, drugim mrežama i na svim javnim nastupima Komore
 • Informatička podrška seminarima, prezentacijama, sastancima u Komori ili za potrebe članova Komore
 • Informatička obuka
 • Konsultantske usluge iz navedenih oblasti za članove Komore i ostale privredne subjekte i pojedince


Sektor za statistiku

 • Statistička obrada podataka
 • Kontinuirano praćenje i informisanje o podacima relevantnim za privredu Beograda
 • Saradnja sa info centrima drugih komora, institucija, članica i sličnim centrima radi razmene informacija
 • Prijem, obrada i odgovor na upite pravnih subjekata i pojedinaca


Info centar