Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

PORESKI SISTEM

 

1. SPECIJALISTICKE STUDIJE ZA PORESKOG SAVETNIKA 

2. PORESKI KALENDAR

3. ZAKONSKA REGULATIVA (izvor Poreska uprava)

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

POREZ NA DODATU VREDNOST

POREZI NA IMOVINU

ZAKON O AKCIZAMA

4. LINKOVI

PORESKA UPRAVA- MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
(www.poreskauprava.gov.rs)

MINISTARSTVO FINANSIJA
(www.mfin.gov.rs)

MINISTARSTVO  PRIVREDE
(
www.privreda.gov.rs)