Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


SPECIJALNA PONUDA ZA ČLANICE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Privredna komora Beograda, u saradnji sa "Professional Security" d.o.o., pripremila je za svoje članice specijalnu ponudu sistema efikasne zaštite lica, imovine i poslovanja. Sistem zaštite FIXi namenjen je svim fizičkim i pravnim licima u cilju upravljanja, praćenja i kontrole bezbednosti i zaštite vozila, robe u transportu, plovila, opreme i drugih pokretnih i nepokretnih objekata i lica. 

Sistem FIXi je dizajniran za daljinsko praćenje uz pomoć mobilnog telefona, Interneta, GSM/GPRS/GPS tehnologije u interakciji sa Kontrolnim centrom "Proffesional Security", dvadeset četiri sata dnevno, tokom cele godine. Uz napredne aplikacije u skladu sa potrebama korisnika, predstavlja značajan element zaštite i bezbednosti poslovne i privatne imovine i lica. Predstavlja praktično i ekonomično rešenje za povećanje produktivnosti, smanjenje troškova, otkrivanje i smanjenje šteta, blagovremeno otkrivanje rizika, kako bi klijenti povećali stepen svoje lične i imovinske sigurnosti.

Pored lociranja, nadgledanja i upravljanja vozilima i objektima u realnom vremenu, sistem zahvaljujući funkciji arhiviranja prikupljenih podataka u svrhu njihovog naknadnog pretraživanja i generisanja različitih vrsta izveštaja, daje mogućnost korisnicima da vrše naknadne analize i rekonstrukcije događaja.

Članice Privredne komore Beograda imaju mogućnost da izborom odgovarajućeg paketa usluge, dobiju uređaj na poklon uz zaključen ugovor na ponuđeni vremenski period.

Posebna pogodnost u okviru specijalne ponude Privredne komore Beograda i "Proffesional Security" d.o.o., namenjena je članicama koje poseduju "Affinity platnu karticu Privredne komore – Banca Intesa", koje na taj način stiču pravo na dodatni popust od 5% na postojeću ponudu.

Ukoliko želite da iskoristite akciju Privredne komore Beograda i "Professional Security" d.o.o., dovoljno je da Vi i/ili zaposleni popunite Zahtev, koji se nalazi u prilogu i obratite se menadžeru Ani Milićević, koji je Vaša osoba za kontakt u Professional Security" d.o.o. na telefon, +381 64 868 30 30 ili putem e-mail-a: ana.milicevic@gpsplus.co.yu.

Sistem FIXi je u ponudi u dva osnovna paketa opreme, pratećeg softvera i usluga:

BASIC PAKET

VIP PAKET

 • Lociranje (datum, vreme, pozicija, smer, brzina, nadmorska visina – za pojedinačna vozila i flotu, u realnom vremenu kao i naknadna analiza kretanja vozila).
 • Kontrola načina eksploatacije vozila (zadavanje zona: dolazak/nedolazak, odlazak/neodlazak u predviđeno vreme.
 • Zadavanje i praćenje odstupanja od zadatih ruta kretanja, praćenje pređene kilometraže preko GPS uređaja, zadavanje i kontrola odstupanja od zadatog radnog plana za svako pojedinačno vozilo flote)
 • Ukupni radni sati i sati mirovanja.
 • Istorija kretanja vozila.
 • Prekoračenje zadate maksimalne brzine kretanja vozila.
 • Neovlašćeno otvaranje tovarnog prostora. 
 • Upozorenje o redovnom servisiranju vozila.
 • Web on-line aplikacija koja omogućava nadzor kompletnog voznog parka preko računara.
 • Obaveštenja o promeni zadatih parametara ili povredi radnog plana šalju se direktno na mobilni telefon u vidu SMS poruke ili na e-mail korisnika.

 

 • Potpuno autonoman alarmni sistem
 • Zaštita vozača:
  • Panik taster – pritiskom na taster instaliran u vozilu u sitacijama koje mogu ugroziti život klijenta, vrši se dojava Kontrolnom centru koji odmah preduzima operaciju za sprečavanje nesreće.
  • Detektor sudara – u slučaju udesa aktivira se ovaj senzor i automatski vrši dojava o nesrećnom slučaju sa tačnom lokacijom vozila, statusom senzora i brzinom vozila prilikom sudara.
 • Analizom generisanih podataka moguća je rekonstrukcija događaja. 
 • Kontrola otvaranja vrata, haube gepeka i centralne brave.
 • Dojava odšlepa vozila.
 • Mogućnost daljinske blokade motora.
 • Daljinsko otvaranje/zatvaranje prozora i centralne brave.
 • Obaveštavanje o neovlašćenom ulasku u vozilo.
 • Blokada vozila u slučaju pokušaja korišćenja ukradenih ključeva.
 • Monitoring iz Kontrolnog centra 24 časa dnevno, tokom cele godine.
 • Automatsko slanje upozorenja o aktiviranju alarma u vozilu direktno na mobilni telefon u vidu SMS poruke.


Ponuda Basic Paketa:

Iznos mesečne rate za ugovor zaključen na  godinu dana

Iznos mesečne rate za ugovor zaključen na dve godine

Iznos mesečne rate za ugovor zaključen na tri godine

€  37,17

€  22,30

€  16,56


Ponuda VIP Paketa:

Iznos mesečne rate za ugovor zaključen na  godinu dana

Iznos mesečne rate za ugovor zaključen na dve godine

Iznos mesečne rate za ugovor zaključen na tri godine

€  61,79

€  44,72

€  36,24

ZAHTEV ZA SPECIJALNU PONUDU ZA ČLANICE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Naziv firme  
Adresa  
PIB  
Matični broj  
Kontakt osoba (Ime i prezime)  
Telefon  
E-mail  
Paket opreme i usluga  
Broj vozila  
Pitanje/Komentar  

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
Kneza Miloša 12, 11000 Beograd
Ana Miličević, Samostalni stručni saradnik
tel: 2641-355/ 139, mob: +381 63 1081-943
e-mail: anam@kombeg.org.yu

PROFESSIONAL SECURITY d.o.o.
Bulevar Mihaila Pupina 165 a
11070 Novi Beograd
Ana Milićević, Direktor
mob:+381 64 868 30 30
e-mail: ana.milicevic@gpsplus.co.yu

Detaljnije informacije se mogu dobiti preko telefona Privredne komore Beograda i Professional Security d.o.o.