Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

CHAMBERTRUST seal - Kako doći do njega?

  1. Popuniti on-line upitnik (http://chambertrust.worldchambers.com/members/edit72_serbia.asp)
  2. Po pozivu PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA priložiti potrebnu dokumentaciju
  3. Uplatiti godišnju registraciju
  4. Redovno ažurirati podatke (preko Privredne komore Beograda)
  5. Izložiti CHAMBERTRUST seal na svom web sajtu (i na dokumentaciji preduzeća)

Sve dodatne informacije o mogućnostima za dobijanje CHAMBERTRUST seal – Pečata komorskog poslovnog poverenja, zainteresovana preduzeća mogu dobiti u Privrednoj komori Beograda, Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Tel. 381 11/ 2642 - 088, 2641 - 355, lokal 139, Fax. +381 11/2642 - 029,
E - mail: irena@kombeg.org.rs

Korisne informacije vezane za ChamberTrust mogu se, takođe, dobiti i na  web-sajtu World Chambers Network - Svetske komorske mreže - www.worldchambers.com