Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

CHAMBERTRUST seal - Kako doći do njega?

  1. Popuniti on-line upitnik (http://chambertrust.worldchambers.com/members/edit72_serbia.asp)
  2. Po pozivu PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA priložiti potrebnu dokumentaciju
  3. Uplatiti godišnju registraciju
  4. Redovno ažurirati podatke (preko Privredne komore Beograda)
  5. Izložiti CHAMBERTRUST seal na svom web sajtu (i na dokumentaciji preduzeća)

Sve dodatne informacije o mogućnostima za dobijanje CHAMBERTRUST seal – Pečata komorskog poslovnog poverenja, zainteresovana preduzeća mogu dobiti u Privrednoj komori Beograda, Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Tel. 381 11/ 2642 - 088, 2641 - 355, lokal 139, Fax. +381 11/2642 - 029,
E - mail: centareoi@pks.rs

Korisne informacije vezane za ChamberTrust mogu se, takođe, dobiti i na  web-sajtu World Chambers Network - Svetske komorske mreže - www.worldchambers.com