Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Biznis Info Centar
(BIC)

Postojeća preduzeća u Srbiji, preduzetnici, kao i lica koja nameravaju da pokrenu sopstveni biznis, mogu od 10. novembra 2006.godine koristiti usluge novootvorenog Biznis Info Centra (BIC) u Privrednoj komori Beograda.
Biznis Info Centar (BIC)
je projekat Privredne komore Beograda koji finansira Evropska unija preko Evropske agencije za rekonstrukciju, u okviru EDEP programa koji realizuje Ecorys Nederland BV.
Pored sedišta BIC-a koje se nalazi u prostorijama Privredne komore Beograda (Kneza Miloša 12), otvara se i 6 kancelarija na teritoriji opština Grocka, Čukarica, Obrenovac, Sopot, Mladenovac i Zemun (uključujući Jakovo, Dobanovce, Batajnicu, Galeniku, Surčin, Zemun polje) i kako bi se preduzećima i preduzetnicima iz ovih opština olakšao pristup i korišćenje usluga koje BIC pruža ukoliko žele da to učine u direktnom kontaktu sa stručnim licima BIC-a. Pored toga, upit se može dostaviti u sedište BIC-a svakog radnog dana i telefonom, faksom, e-mailom, poštom, ili lično.
BIC je zamišljen kao centar koji će privredniku ili onome koji to želi da postane na jednom mestu moći da pruži informacije i savetodavnu pomoć radi konkretnog rešavanja problema i to besplatno. Usluge će pružati stručna lica zaposlena u Privrednoj komori Beograda i dostupne su svim preduzećima i preduzetnicima na teritoriji Srbije.
Uporedo sa ovom aktivnošću, radiće se intezivno i na promovisanju inovacija i njihovoj primeni u praksi, tako da je BIC mesto gde su dobrodošli i svi pojedinci, preduzeća, naučno-istraživačke institucije i drugi subjekti koji imaju rešenja ili proizvode koji mogu da doprinesu modernijem, racionalnijem i boljem poslovanju u bilo kojoj grani industrije.

Usluge BIC-a su sledeće:

 • Pomoć u primeni zakona, poreskih propisa i procedura
 • Informacije o postojećim kreditnim linijama i sredstvima za podsticanje razvoja preduzetništva
 • Pomoć u procesu privatizacije, istraživanju tržišta, izradi statističkih analiza
 • Informacije o novinama u oblasti računovodstva i knjigovodstva
 • Informacije o relevantnim seminarima, obukama, skupovima i sl.
 • Informacije i savetodavna pomoć u oblasti primene informacionih tehnologija u poslovanju
 • Informacije o raspoloživom poslovnom ili skladišnom prostoru za zakup i kupovinu
 • Informacije i pomoć pri registraciji preduzeća
 • Informacije o spoljno-trgovinskim procedurama
 • Pomoć pri identifikaciji potreba u zemlji za otpočinjanje određene delatnosti
 • Pomoć u promociji proizvoda/usluga i pronalaženju poslovnih partnera
 • Afirmacija inovativnih ideja/rešenja i pomoć u njihovoj primeni
 • Pomoć pri izradi predloga projekata (za dobijanje donacija)

 

LOKALNE KANCELARIJE  BIZNIS INFO CENTRA
PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


MESTO KANCELARIJE ADRESA KONTAKT OSOBA TELEFON E-MAIL
ČUKARICA Šumadijski trg 2 Goran Zec
Željko Ćuruvija
3052 199
3052 200
bic@beotel.net
GROCKA Bulevar oslobođenja
8-10
Ratka Grubačević 8502 042 upggrocka@gronet.co.yu
OBRENOVAC Miloša Obrenovića 115 Ljubiša Zarić 8721 210  

Kontakt adresa i telefoni:
Kneza Miloša 12/I
11000 Beograd
tel:011/2642 166, 3616 328 ili 2641 355,lok.131
e-mail: bic@kombeg.org.rs

Dođite u BIC!