Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME

Program Jugoistočne Evrope za teritorijalnu saradnju
(IPA fond)

Opšti cilj: Poboljšanje procesa teritorijalne, ekonomske i društvene  integracije, doprinos koheziji, stabilnosti i konkurentnosti putem razvoja partnerstava i zajedničkih akcija u sektoru strateške važnosti

Program finansira sledeće oblasti:
Osa 1.
1.1. Razoj mreže tehnologija i inovacija u pojedinim oblastima
1.2. 1.2 Razviti povoljan ambijent za inovativno preduzetništvo
1.3. Generalno poboljšati uslove za inovacije

Osa 2.
2.1 Poboljšati integrisano rukovodjenje vodom i prevencije od hidrogeoloških rizika
2.2 Poboljšati prevenciju od rizika za životnu sredinu
2.3 Promovisati saradnju u oblasti rukovodjenja prirodnim dobrima i zažtićenim zonama
2.4  Promovisati efikasnost energije i resursa

Osa 3.
3.1 Poboljšati koordinaciju za promociju, planiranje i operativnost mreže primarnog i sekundarnog transporta
3.2 Razviti strategiju za smanjenje "digitalnog odstupanja"
3.3  Poboljšati osnovne uslove multimodalne platforme

Osa 4.
4.1 Sagledati probleme od značaja za podzemnu železnicu i uspostavljanje regionalnih sistema
4.2  Promovisati izbalansirani model prihvatljivih oblasti za razvoj u oblasti saobraćaja
4.3  Promovisati upotrebu kulturnih vrednosti za razvoj održivog turizma