Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA
U 2009. GODINI

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je raspisalo javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava (subvencija) za finansiranje projekata razvoja turizma u 2009. godini.

Pravo na korišćenje sredstava imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom i objektima turističke infrastrukture, neprofitne organizacije, sportske i omladinske organizacije i udruženja građana.

Bespovratna sredstva se dodeljuju za projekte koji obezbeđuju:

  • edukaciju i treninge u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
  • izradu prostornih i urbanističkih planova i razvojnih planova restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture;
  • izgradnju pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
  • uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture koja ne pripada eksternim tehničkim sistemima višeg reda kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi, kao i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
  • uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
  • izgradnju turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
  • rekonstrukciju i izgradnju objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
  • realizaciju posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje i sortiranje čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za korišćenja sredstava su sledeći:

1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) doprinos projekta razvoju prioritetnih turističkih proizvoda;
3) doprinos projekta razvoju turističkih prostora;
4) doprinos projekta adekvatnom upravljanju turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu

Uslovi i način korišćenja sredstava

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Beograd, Kralja Aleksandra 15, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva..

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva; osnovne podatke o projektu; plan finansiranja projekta; vreme realizacije projekta itd.

Zahtevi za korišćenje bespovratnih sredstava sa ekonomske klasifikacije 451, za razvoj infrastrukture u turizmu, razmatraće se pod uslovom da su korisnici podneli prijavu za korišćenje sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2009. godinu. Učešće bespovratnih sredstava ne može biti veće od 50 % ukupne vrednosti projekta.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

Ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava, utvrđuje komisija, koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik bespovratnih sredstava.

Dodatne informacije možete dobiti na sledeće brojeve telefona, kontakt osobe:Dinka Bulatović i Maja Gogić: tel:011/ 2642 088, 011/ 2641 355, lok 104, lok 187: e mail dinka@kombeg.org.rs, majag@kombeg.org.rs