Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

SEAF - Fond za južni Balkan

O SEAF

Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) je globalna investiciona kompanija, sa sedištem u Vašingtonu, koja se bavi ulaganjem u privatne kompanije u zemljama u razvoju.

SEAF South Balkan Fund B.V. je investiconi fond profitnog karaktera u sastavu globalne investicione kompanije SEAF koji investira kapital u privatne kompanije u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

SEAF: GLOBALNA INVESTICIONA KOMPANIJA

 • Upravlja investicionim fondovima u preko 20 zemalja
 • Poseduje više od 17 godina iskustva na globalnom nivou
 • Upravlja kapitalom od preko US$ 400 miliona
 • Investirala u preko 250 kompanija širom sveta

SEAF SOUTH BALKAN FUND PRUžA

 • Novčana sredstva za finansiranje ubrzanog razvoja (od 300.000 do 1.600.000)
 • Pristup vrhunskim ekspertima iz oblasti finansija, marketinga, strateškog i operativnog menadžmenta
 • Identifikaciju i pristup dodatnim izvorima finansiranja
 • Povezivanje sa renomiranim strateškim partnerima
 • Unapređenje profesionalnih veština (menadžment, prodaja, marketing, finansije)
 • Pristup resursima globalne SEAF mreže

INVESTICIONI KRITERIJUMI

SEAF je prvenstveno zainteresovan za ulaganje u kompanije sa sledećim karakteristikama:

 • Kompanije registrovane na teritoriji Srbije, Crne Gore i Makedonije
 • Privatne kompanije u većinskom domaćem vlasništvu (strani partner može imati maksimum 49 procenta kapitala kompanije)
 • Spremnost vlasnika na dokapitalizaciju
 • Jednostavna vlasnička struktura (po mogućstvu 2-3 dominantna vlasnika)
 • SEAF ne ulaže u kompanije koje se bave proizvodnjom duvana, alkoholnih pića (osim ako je procenat alkohola ispod 15%) i oružja, igrama na sreću, i bilo kojom vrstom nemoralnih aktivnosti ili aktivnosti koje štete prirodnoj sredini

Kontakt:

Kancelarija u Beogradu:
SEAF South Balkan Fund B.V.
Bulevar Zorana Đinđića 67/5, Suite 2
11070 Belgrade, Serbia
Fax: +381 (11) 212 9524
Web: www.seaf.co.rs