Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

CEI FONDOVI

TRUST FUND

Misija Sekretarijata za CEI projekte je aistiranje prilikom transformacije strategija i projektnih ideja u programe koje je moguće finansijski podržati.Fond se koristi kao podrška Tehničkoj kooperaciji (TC) vezanoj za investicione projekte, kao što su studije izvodljivosti, tehnička podrška, obuke menadžmenta, supervizija projekata i razvojni programi za promociju odgovarajuće ekonomskog i institucionalnog okruženja u CEI zemljama kojima pripada Srbija. Ova vrsta pomoći je u vidu bespovratnih sredstava koja bi se koristila za prevazilaženje prepreka koje nastaju usled nedostatka znanja i veština u regionu.

Fond se koristi za finansiranje aktivnosti kooperacije i know-how programa, kao i za organizovanje godišnjeg CEI Samita-Ekonomskog foruma.U 2005. godini su iz ovog fonda finansirani projekti u vrednosti 843 000eura, pri čemu projekata iz Srbije nije bilo.

CEI CO-OPERATION FUND

U cilju obezbeđenja implementacije programa i projekata koji su predloženi ili sponzorisani od strane CEI formiran je CEI Co-operation Fund čiji je godiišnji budžet 300 000 eura. Sredstva iz ovog fonda služe za ko-finansiranje aktivnosti kod kojih je obezbeđeno bar 50% potrebnih sredstava iz nekog drugog izvora.

Kontakt osoba u Privrednoj komori Beograda:
Marija Ašković-Matić, tel. 011-2643 355 lok.111, 2642 855; e-mail:maskovic@kombeg.org.rs.