Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

FOND VLADE ŠTAJERSKE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA

Agencija Vlade Štajerske "Bluewaters Environmental Consultants", čije sedište je u Beču, uputila je poziv opšinama za apliciranje projekata koji će se realizovati u saradnji sa stranim partnerima iz Austrije. Na bazi prijavljenih projekata, Agencija pronalazi odgovarajuće partnere u Austriji i donacijama iz fondova Vlade Štajerske podržava i pomaže njihovu realizaciju. Osnovne aktivnosti Agencije baziraju se na pružanju tehničke pomoći i konsaltinga, kao i razvoju projekata u zemljama tranzicije.

Ko može da se prijavi:

Sredstva su namenjena prvenstveno opštinama, a jedna opština može da se prijavi za više projekata. Nosioci projekata ne moraju da budu isključivo opštine.

Oblast projektne aktivnosti:

Prioritet imaju projekti iz oblasti zaštite životne sredine ali se može konkurisati i sa projektima iz  drugih oblasti.
Sredstva su namenjena finansiranju studije izvodljivosti.
Projekti mogu biti prijavljeni u formi idejnog rešenja.

Iznos : od  20 000 € do 30 000 €

Rok za prijavljivanje: Konkurs je stalno otvoren.

Kontakt osobe u Privrednoj komori Beograda:

Dinka Bulatović 011 2643-068
Ana Miličević 2641-355 i 063 10 81 943,
Anđela Janjić  011 2641-355 lok.166

fax: 011 2642 029.

Obrazac za prijavu: Poželjno je da prijavu popunite na engleskom jeziku, a ukoliko niste u mogućnosti na raspolaganju Vam je i verzija na srpskom. prijava-eng   prijava-srb

Popunjenu prijavu dostaviti na e-mail adresu: dinkab@kombeg.org.rs.

BLUEWATERS Environmental Consultants
Amalienstrasse 3, 1130 Vienna, Austria
Liebenauer Hauptstrasse, 8020 Graz, Austria
web: www.bluewaters.at