Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KREDITNA LINIJA VLADE REPUBLIKE ITALIJE

Vlada Republike Italije odobrila je 18. oktobra 2004. godine kredit u iznosu od 33,25 miliona evra za finansiranje malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji. U cilju realizacije kredita, potpisan je 23. februara 2005. Finansijski ugovor između Vlade Republike Srbije, Narodne banke Srbije i Artigiancassa S.p.A (agenta Vlade Republike Italije), koji je stupio na snagu 16. juna 2005.

Potpisivanjem posredničkih finansijskih ugovora između Narodne banke Srbije i izabranih posredničkih banaka 23. juna 2005., sredstva ove kreditne linije postala su operativna.

Ko može da aplicira:

  • Mala i srednja preduzeća (manje od 250 zaposlenih, promet manji od 50 miliona EUR)
  • Preduzeća registrovana u Srbiji

Kredit se realizuje pod sledećim uslovima:

  • iznos pojedinačnog kredita: od 50.000 do 1.000.000 EUR
  • kamatna stopa: do 4,9% na godišnjem nivou (EKS od 5.19% ma rok od 8 godina)
  • ročnost kredita: do 8 godina sa periodom počeka do 2 godine

Najmanje 70% sredstava svakog pojedinačnog kredita koristiće se za nabavku opreme, rezervnih delova, tehnologije i industrijskih licenci italijanskog porekla.

Najviše 30% sredstava svakog pojedinačnog kredita koristiće se za pokrivanje troškova u zemlji - obrtnih sredstava i robe neophodne za realizaciju projekta.

Sredstva obezbedjenja: hipoteka, ručna zaloga na opremi, garancija drugog pravnog lica, garancija druge poslovne banke.

Sredstva kredita stavljaju se na raspolaganje krajnjim korisnicima preko sledećih banaka:

BANCA INTESA a.d. Beograd (www.bancaintesabeograd.com)
HVB BANKA a.d. Beograd (www.hvb.co.yu)
KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd (www.kombank.com)

Kontakt osobe u Privrednoj komori Beograda:

Sanja Dalipagić, tel: 011/ 2641 355 lok. 191; e-mail: sanjad@kombeg.org.rs
Dinka Bulatović, tel: 011/ 2643- 068; e-mail: dinkab@kombeg.org.rs